Aurora 17 - med avsikt att förstärka försvaret
Armén

Aurora 17 - med avsikt att förstärka försvaret

Försvarsmakten i Finland samarbetar intensivt med Sveriges försvarsmakt. Försvarssamarbetet bygger på förtroende mellan länderna och siktar på att stärka säkerheten i Östersjöområdet samt Finlands och Sveriges nationella försvar.
18.9.2017 | 22.22
Försvarsmaktens huvudkrigsövning koncentrerar sig på huvudstadsregionens försvar
Armén

Försvarsmaktens huvudkrigsövning koncentrerar sig på huvudstadsregionens försvar

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 ordnas 27.11.-4.12. 2017 i södra Finland. Målsättningen är att öva försvar av huvudstadsregionen och kusten tillsammans med andra myndigheter i en snabbt eskalerande situation.
16.11.2017 | 15.48
Armén - från en utbildningsorganisation till en beredskaps- och utbildningsorganisation
Armén

Armén - från en utbildningsorganisation till en beredskaps- och utbildningsorganisation

Kommendören för armén arrangerade onsdagen den 22 februari en mediedag vid Huvudstaben. Under dagen presenterade kommendören för armén aktuella frågor, bland annat gällande utvecklingen av beredskapens och materielens prestationsförmågor, internationell verksamhet och övningar.
22.2.2017 | 16.47
Arméns lokalförsvarsövningar syns på olika håll i Finland
Armén

Arméns lokalförsvarsövningar syns på olika håll i Finland

Armén övar lokalförsvar I Kymmenedalen, Lappland, Birkaland, Norra Österbotten, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland under tiden 25.2–8.3.2019. I övningarna deltar sammanlagt 3 400 beväringar, reservister och till stampersonalen hörande militärer samt dessutom cirka 500 fordon. I centrum för övningarna står utmanande övervaknings- och skyddsuppgifter samt myndighetssamarbete.
19.2.2019 | 8.42
20.11.2019
Huvudkrigsövningen Kaakko 19 i Nyland
Gardesjägarregementet