Under lokalförsvarsövningarna utvecklas lokalförsvarets prestationsförmåga
Armén

Under lokalförsvarsövningarna utvecklas lokalförsvarets prestationsförmåga

Lokalförsvarsövningar som leds av Arméns truppförband ordnas under tiden 24.2–6.3.2020 i Södra Karelen, Mellersta Finland, Lappland, Norra Karelen, Norra Savolax, Satakunta och Nyland. I övningarna deltar sammanlagt cirka 3 650 representanter för Försvarsmakten och olika myndigheter.
18.2.2020 | 14.59
Den lokala försvarsövningen Kehä 20 ordnas i huvudstadsregionen och östra Nyland
Gardesjägarregementet

Den lokala försvarsövningen Kehä 20 ordnas i huvudstadsregionen och östra Nyland

Den lokala försvarsövningen Kehä 20, som leds av Gardesjägarregementet, ordnas mellan 1 och 6.3.2020 i huvudstadsregionen och östra Nyland. Övningstrupperna som består av beväringar, reservister och personal har en styrka på ca 650 personer. I övningen deltar ca 150 fordon, av vilka under 10 är bepansrade.
17.2.2020 | 11.21
Internationell övning i vinterförhållanden i norra Finland
Uttis jägarregemente

Internationell övning i vinterförhållanden i norra Finland

Uttis jägarregemente arrangerar den internationella vinterövningen, Northern Griffin 20, i norra Finland fr.o.m. 24 februari. Övningsverksamheten omfattar hela Lappland.
14.2.2020 | 8.31
Obemannade flygfarkoster som en del av stridsavdelningens spaningsverksamhet - tankar om prestationskrav och användning
Pansarbrigaden

Obemannade flygfarkoster som en del av stridsavdelningens spaningsverksamhet - tankar om prestationskrav och användning

De mekaniserade och motoriserade stridsavdelningarna (nedan stridsavdelningarna) får gradvis ta i bruk obemannade flygfarkoster (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) för spaningsuppgifter och det är också möjligt att stridsavdelningarnas lägre ledningsinstanser i framtiden kommer att få lättare obemannade flygfarkostsystem till sitt förfogande. Denna artikel behandlar allmänt de prestationskrav som ställs på stridsavdelningens spaning och på de obemannade flygfarkosterna som en del av denna verksamhet. Artikeln behandlar även hur obemannade flygfarkoster används.
25.8.2017 | 13.58
20.11.2019
Huvudkrigsövningen Kaakko 19 i Nyland
Gardesjägarregementet
26.8.2019
Gardesjägarregementet övar i Huvudstadsregionen
Gardesjägarregementet