Försvarsmaktens huvudkrigsövning koncentrerar sig på huvudstadsregionens försvar
Armén

Försvarsmaktens huvudkrigsövning koncentrerar sig på huvudstadsregionens försvar

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 ordnas 27.11.-4.12. 2017 i södra Finland. Målsättningen är att öva försvar av huvudstadsregionen och kusten tillsammans med andra myndigheter i en snabbt eskalerande situation.
16.11.2017 | 15.48
Armén - från en utbildningsorganisation till en beredskaps- och utbildningsorganisation
Armén

Armén - från en utbildningsorganisation till en beredskaps- och utbildningsorganisation

Kommendören för armén arrangerade onsdagen den 22 februari en mediedag vid Huvudstaben. Under dagen presenterade kommendören för armén aktuella frågor, bland annat gällande utvecklingen av beredskapens och materielens prestationsförmågor, internationell verksamhet och övningar.
22.2.2017 | 16.47
Arméns lokalförsvarsövningar syns på olika håll i Finland
Armén

Arméns lokalförsvarsövningar syns på olika håll i Finland

Armén övar lokalförsvar I Kymmenedalen, Lappland, Birkaland, Norra Österbotten, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland under tiden 25.2–8.3.2019. I övningarna deltar sammanlagt 3 400 beväringar, reservister och till stampersonalen hörande militärer samt dessutom cirka 500 fordon. I centrum för övningarna står utmanande övervaknings- och skyddsuppgifter samt myndighetssamarbete.
19.2.2019 | 8.42
Armén

Armén utvecklar sin verksamhet under Bold Quest

Armén deltar i validerings- och testningsövningen Bold Quest 19.1 som en del av den normala övningsverksamheten. Markstridsskolans skjutövning hålls i Rovajärvi 30.4–24.5 och Jägarbrigadens stridsövning i Sodankylä 11–25.5. Ledningssystemsektorns operationscenter för övningen Bold Quest 19.1 finns i Riihimäki.
25.4.2019 | 13.15
20.11.2019
Huvudkrigsövningen Kaakko 19 i Nyland
Gardesjägarregementet