Aurora 17 – Det är nödvändigt att öva tillsammans
Armén

Aurora 17 – Det är nödvändigt att öva tillsammans

Målsättningen med övningen Aurora 17, som ordnades i Sverige, har för Finlands del varit att förbättra de deltagande truppernas beredskap, prestationsförmåga och samarbetsförmåga. Den finländska trupp som deltog i övningen vid Gotland kommer att återvända hem under veckoslutet.
23.9.2017 | 10.04
Kommendören för armén hälsar beväringar som hemförlovas
Armén

Kommendören för armén hälsar beväringar som hemförlovas

Över 7 500 beväringar hemförlovas från armén på torsdag den 15 juni. Nu är det dags att tacka för tjänstgöringarna.
14.6.2017 | 9.23
En övningsorder eller kallelse kräver alltid åtgärder
Armén

En övningsorder eller kallelse kräver alltid åtgärder

Ett brev från försvarsmakten som gäller en repetitionsövning eller en frivillig övning kräver alltid åtgärder av reservisten. Försvarsmaktens regionalbyråer hjälper och betjänar reservisterna i problemsituationer.
6.4.2018 | 9.59
808 till reserven från Armén
Armén

808 till reserven från Armén

Från truppförbanden inom Armén övergår sammanlagt 808 beväringar och kvinnor som genomgått frivillig militärtjänst till reserven onsdagen den 14 mars. De som hemförlovas har tjänstgjort 255 dygn, och de har utbildats för manskapsuppgifter som kräver specialkunnande.
14.3.2018 | 8.11
20.11.2019
Huvudkrigsövningen Kaakko 19 i Nyland
Gardesjägarregementet
26.8.2019
Gardesjägarregementet övar i Huvudstadsregionen
Gardesjägarregementet