”Militären fostrar och lär en att inte ge upp för lätt”
Armén

”Militären fostrar och lär en att inte ge upp för lätt”

Ungefär 800 beväringar som tjänstgör i Arméns truppförband avslutar sin beväringsutbildning och övergår till Försvarsmaktens reserv onsdagen den 18 september 2019.
18.9.2019 | 8.17
Uppbåden inleds: bekanta dig med anvisningarna
Arméstaben

Uppbåden inleds: bekanta dig med anvisningarna

Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd enligt värnpliktslagen under tiden 15.8–13.12.2019. Regionalbyråerna ordnar sammanlagt 455 uppbådstillfällen på 248 orter. I uppbåden deltar i år sammanlagt cirka 35 000 värnpliktiga män. Uppbåd ordnas för alla värnpliktiga som fyller 18 år i år, d.v.s. de män som är födda 2001, och för dem som av någon anledning inte deltagit i uppbåd tidigare.
12.8.2019 | 12.05
Gardesjägarregementet

Gardesjägarregementet övar i Huvudstadsregionen

Kehä 19 -försvarsövningen som leds av Gardesjägarregementet anordnas i Huvudstadsregionen 9.-13.9.2019. I övningen deltar en styrka på cirka 520 personer bestående av beväringar, reservister och stampersonal.
26.8.2019 | 9.00
Lokalförsvarsövningarna börjar på olika håll i Finland
Armén

Lokalförsvarsövningarna börjar på olika håll i Finland

Armén övar lokalförsvarsuppgifter i Sydösterbotten, Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Kymmenedalen, Lappland och Nyland under tiden 9–13.9.2019. Genom övningarna utvecklas lokalförsvarets beredskap och prestationsförmåga samt myndigheternas förmåga att samarbeta i snabbt föränderliga situationer i hela landet. I övningen deltar sammanlagt 4 100 representanter för försvarsmakten och olika myndigheter.
27.8.2019 | 12.31
26.8.2019
Gardesjägarregementet övar i Huvudstadsregionen
Gardesjägarregementet
18.2.2019
Gardesjägarregementet övar i Huvudstadsregionen
Gardesjägarregementet