Nästan 10 000 nya rekryter till armén
Armén

Nästan 10 000 nya rekryter till armén

Totalt 9 500 nya rekryter inleder vid armén sin militärtjänstgöring eller frivilliga militärtjänst för kvinnor måndagen den 3 juli 2017.
30.6.2017 | 10.08
Kapten Väänänen vid Arméns forskningscenter leder internationell grupp
Markstridsskolan

Kapten Väänänen vid Arméns forskningscenter leder internationell grupp

Handboken för Natos CBRN-verksamhet validerades under finländsk ledning. Vad innebär validering? Enkelt uttryckt kan validering definieras som en metod som används för att säkerställa att en produkt uppfyller de krav som ställs på den och att den lämpar sig för sitt användningsändamål. Produkten behöver inte nödvändigtvis vara en apparat eller ett bruksföremål utan det kan också röra sig om en handbok eller t.ex. en vetenskaplig artikel. En handbok kan således också valideras.
19.8.2019 | 15.47
Gardesjägarregementet

Gardesjägarregementet övar i Västra Nylands region

Kehä 18 -försvarsövningen som leds av Gardesjägarregementet anordnas i Västra Nylands region 10.-14.9.2018. I övningen deltar en styrka på cirka 530 personer bestående av beväringar, reservister och stampersonal. Därtill deltar cirka 25 personer från olika statliga organisationer i övningen.
3.9.2018 | 17.06
Frivillig militärtjänst för kvinnor
Jägarbrigaden

Frivillig militärtjänst för kvinnor

2016 var ett rekordår gällande antalet kvinnor som sökte sig till frivillig militärtjänst för kvinnor. Hela 842 kvinnor sökte till milin, vilket är nästan 50 stycken fler än någonsin tidigare under de dryga tjugo år som det har varit möjligt för kvinnor att söka till frivillig militärtjänstgöring.
23.2.2017 | 9.55
20.11.2019
Huvudkrigsövningen Kaakko 19 i Nyland
Gardesjägarregementet