En välmående personal är en resurs för organisationen
Jägarbrigaden

En välmående personal är en resurs för organisationen

Att man ska orka med jobbet blir allt viktigare idag då arbetslivet tidvis kan vara hektiskt och tempot högt. Funktionsförmågan utgör en viktig del av människans välmående.
2.4.2019 | 13.49
Kompetenscentret för simulatorverksamhet - Markstridsskolans nyaste kompetenscentrum
Markstridsskolan

Kompetenscentret för simulatorverksamhet - Markstridsskolans nyaste kompetenscentrum

Att använda simulatorer inom utbildningen är numera en självklarhet, både inom försvarsmakten och i det civila samhället. Med hjälp av olika simulatorer strävar man efter att i allt större utsträckning ersätta dyra och riskabla funktioner genom att efterlikna dem med tekniska medel. Detta gör det även möjligt att tillämpa varierande undervisningsmetoder som ökar de studerandes motivation. Under de kommande åren kommer simulatorernas antal och användningen av dem inom försvarsmakten att öka markant.
21.4.2017 | 9.00
Nästan 23 000 förordnades att inleda sin tjänstgöring
Arméstaben

Nästan 23 000 förordnades att inleda sin tjänstgöring

Vid uppbåden fastställdes de värnpliktigas tjänstduglighet och förordnades nästan 23 000 män i tjänst. Andelen som förordnades i tjänst av åldersklassen sjönk med cirka en procentenhet jämfört med 2017. Försvarsmaktens regionalbyråer ordnade sina sista uppbåd för i år fredagen den 14 december.
17.12.2018 | 14.21
Arktisk utbildning vid Jägarbrigaden
Jägarbrigaden

Arktisk utbildning vid Jägarbrigaden

Jägarbrigadens vision är att år 2020 vara ett såväl nationellt som internationellt känt och erkänt kunskapscenter för arktisk utbildning.
8.2.2017 | 10.00
20.11.2019
Huvudkrigsövningen Kaakko 19 i Nyland
Gardesjägarregementet