Hoppa till innehåll

Arméns huvudkrigsövning Etelä 20 ordnas i Nyland

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 15.5.2020 10.23
Pressmeddelande

Arméns huvudkrigsövning 2020, Etelä 20, ordnas 30.5–4.6 i Nyland och i huvudstadsregionen. Övningens totala styrka är cirka 1000 personer och består av beväringar, personal och reservister. Ungefär 250 fordon deltar i övningen.

I övningen, som leds av Gardesjägarregementet, deltar trupper från Björneborgs brigad, Finska vikens sjöbevakningssektion och Karelska brigaden. I övningen deltar även stabspersonal från Armén, Flygvapnet, Marinen och Markstridsskolan. Övningen utförs i Helsingfors,Vanda, Borgå, Sibbo, Lovisa, Kervo, Nurmijärvi och Lojo.

Etelä 20 är slutkrigsövning för de beväringar som inledde sin tjänstgöring i januari och utbildas till manskapsuppgifter samt för de beväringschefer som inledde sin tjänstgöring i juli i fjol. Huvudsyftet med övningen är att öka truppernas prestationsförmåga och beredskap för krävande stridsuppgifter i bebyggelse i situationer som utvecklas snabbt. Övningen leds av kommendören för Gardesjägarregementet, överste Petteri Tervonen. 

Arméns beredskap och verkställighetsförmåga utvecklas och upprätthålls kontinuerligt så att man kan svara mot snabbt föränderliga situationer som en del av totalförsvaret av hela vårt land.  Armén säkerställer kontinuiteten i sin verksamhet och beredskap under alla förhållanden. Under övningen beaktas de restriktioner som coronaepidemin medför för övnings- och utbildningsverksamheten. 

Följ med övningen på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube, hashtag #etelä20 #kaartjr #maavoimat

Tillägsinformation:

facebook.com/KaartinJR 
twitter.com/KaartinJR 

Övningens informatör:

Meri Leppänen
0299 421 235
meri.leppanen (at) mil.fi

Meddelandet har ändrats den 28.5.2020. Följande Orter har borttagits: Borgå och Tusby. Följande Orter har blivit tillsatta: Sibbo och Lojo.
Meddelandet har ändrats den 31.5.2020: Följander Orter har blivit tillsatta: Borgå och Lovisa.

´