03.08.2020–04.08.2020

Obbnäs, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter i Obbnäs under följande tider 3. - 4.8.2020 klockan 06:30 - 20:00.

Det farliga områdets vänstra gräns är Stuguviken - Stora Svartö - Sandö - Bötet, varifrån 2 km söderut och dess högra gräns är Stuguviken - Knappuin - Västra Ådgrundet, varifrån 2 km i Ådgrundskobbens riktning.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299326301, 0299326300.

youtube

instagram