09.09.2019–13.09.2019

Helsingfors, Kervo

Bullermeddelande

Försvarsmakten övar i Helsingfors och Kervo 9.-13.9.2019. Helsingfors: Sockenbacka 11.9.2019 klockan 11–18, Sandhamn 12.9.2019 klocklan 06–16. Kervo: Centrum 11.9.2019 klockan 12–18.

Övningen förorsakar buller.

Det övande truppförbandet är Gardesjägarregementet.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 421 233.

youtube

instagram