21.10.2019–25.10.2019

Sandhamn, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanteri vapen i Sandhamn 21. - 25.10.2019 kl. 07.00 - 24.00

3800 meters avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Sandhamns Storholmen - Trutholmen (exkl) - Svartklobben (exkl) - Kutuhället (exkl) och högra gräns Sandhamns Österudden - Mjölö-ören (exkl) - Mjölo pennor (exkl).

Det skjutande truppförbandet är Gardesjägarregementet.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 819 065.

youtube

instagram