04.11.2019–08.11.2019

Kirkonmaa och Mustamaa, Finska viken

Bullermeddelande

Försvarsmakten övar i Kirkonmaa och Mustamaa 4. - 8.11.2019 mellan 09:00 - 18:00.

Övningen förorsakar buller.

Det övande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 328 109.

youtube

instagram