Gardesjägarregemente

Gardesjägarregemente utbildar trupper som specialiserar sig på strid i bebyggda områden att försvara Helsingfors och Nyland.

Beredskap och övergripande säkerheten upprätthålls och utvecklas i samarbete med andra myndigheter. Träning och skjutövningar i Sandhamn och träning i Nyland är en nödvändig del av krigstida truppers resultatutveckling.

Gardesbataljonen, Nylands Jägarbataljon, Idrottsskolan, Gardets musikkår, och Nylands regionalbyrå tillhör Gardesjägarregementet.

Kettu 2-övningen inleds i huvudstadsregionen och Nyland
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 15.11.2017 12.40
Gardesjägarregementets övning SAPELI i Helsingfors, Esbo, Vanda och Tusby
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 1.6.2017 7.45
Gardesjägarregementet övar i Sverige
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 16.5.2017 7.04
Idrottsskolas kontingent III/17 utvalda
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 14.3.2017 12.32
Helsingfors lokala försvarsförmåga förbättras
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 1.3.2017 12.21
Idrottare utbildas till spanare tack vare fysisk och psykisk lämplighet
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 9.2.2017 15.14
Beväringstjänsten - en stor förändring i en ung människas liv
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 13.1.2017 13.23
Övningen LÄNSI 2 inleds i Västra Nyland och huvudstadsregionen
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 25.11.2016 14.27