karpr_hyokkays

Varusmiehenä meillä

Alokasinfo saapumiserälle 2/19 -

palveluksen aloitus 8.7.2019

LUE nämä

Kirje Karjalan prikaatin komentajalta 

Karjalan prikaati

Infoa alokkaalle

Kunto-ohjeita

Liity saapumiseräsi Facebook-ryhmään

Karjalan prikaatin Valmiusyksikkökoulutus

Vastaa alokaskyselyyn

Läheistenpäivä Karjalan prikaatissa

Läheistenpäivä on 13. tai 14.7.2019 riippuen palvelusyksiköstä.

Sotilasvala- ja sotilasvakuutuspäivä on perjantaina 9.8.2019.

Katso alla olevia ohjeita tapahtumiin.

Varusmiespalveluksen ensimmäinen viikonloppu - Läheistenpäivä

Läheistenpäivänä uusi alokas voi kutsua muutaman läheisen tutustumaan palveluspaikkaansa Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä ensimmäisen palvelusviikon viikonloppuna. Läheistenpäivä järjestetään lauantaina ja sunnuntaina. Päivä määräytyy palvelusyksikön mukaan. Yksikkö selviää ensimmäisenä palveluspäivänä. Vierailijoita pyydetään saapumaan noin 10 min ennen annettua alkamisajankohtaa. Tarkemman ohjelman saa alokkaalta.

Lauantain Läheistenpäivä

Lauantaina kutsutaan Kymen jääkäripataljoonan, Itä- Suomen viestipataljoonan ja Salpausselän ilmatorjuntapatteriston alokkaiden läheiset.

Kymen jääkäripataljoona klo 10.00-14.50

Itä- Suomen viestipataljoona klo 11.15-16.10

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo 10.30-15.30

Sunnuntain Läheistenpäivä

Sunnuntaina kutsutaan Karjalan tykistörykmentin, Kymen pioneeripataljoonan ja Karjalan huoltopataljoonan alokkaiden läheiset.

Karjalan tykistörykmentti klo 10.30-15.20

Kymen pioneeripataljoona klo 11.30-16.40

Karjalan huoltopataljoona klo 11.00-16.00

Päivän ohjelma koostuu palveluspaikan esittelystä, jossa kerrotaan muun muassa terveydenhuolto-, palvelusturvallisuus-, loma- ja palvelusasioita. Yksiköiden henkilökunta on paikalla vastaamassa kysymyksiin ja esittelemässä palveluspaikkaa. Päivän aikana yksikkö tarjoaa lounaan vieraille, tutustutaan  kyseisen aselajin koulutuskalustoon ja varustukseen, käydään Sotilaskodissa ja aikaa on varattu myös läheisten kanssa seurusteluun.

Sotilasvala ja -vakuutus Karjalan prikaatissa

Sotilasvala ja -vakuutus on juhlapäivä, jolloin uudet alokkaat vannovat sotilasvalan tai antavat sotilasvakuutuksen. Se sijoittuu aina perjantaipäivälle palveluksen aloittamisesta viiden viikon päähän. Alokkaan mukana tulee kutsu läheisille ensimmäisellä viikonloppuvapaalla, joka on toinen viikonloppu palveluksen aloittamisesta. Juhlapäivää vietetään Vekaranjärvellä Karjalan prikaatin varuskunta-alueella.

Valapäivän ohjelma alkaa klo 10.00, jolloin voi tutustua Karjalan prikaatin kalustoon Kaartinaukiolla.

Klo 11.30 - 12.00 Sotilasvakuutus Kaartinkinossa

Klo 12.15 - 13.45 Sotilasvalaparaati Paraatikentällä

Klo 14.00 alkaen Varusmiesten tapaaminen, kenttälounas ja palveluspaikan esittely yksiköissä

Klo 16.00 alkaen lomille

Ohjeita tapahtumapäiviin varuskunnassa

Tapahtumiin ilmoittaudutaan alokkaalle erillisten ohjeiden mukaan. Alokkaat, joiden Läheistenpäivän läheisiin kuuluu ulkomaan kansalaisia, tulee toimittaa seuraavat tiedot yksikköön annettujen ohjeiden mukaisesti ensimmäisen palvelusviikon keskiviikkona klo 12.00 mennessä:

  • sukunimi
  • etunimet
  • syntymäaika
  • kansalaisuus
  • matkustusasiakirjan numero ( passi tai EU-kansalisilla henkilöllisyystodistus)
  • ammatti ja työnantaja

Samalla tavalla toimitaan Sotilasvala- ja -vakuutuspäivänä, mutta tiedot tulee toimittaa kaksi viikkoa ennen tapahtumaa erillisten ohjeiden mukaisesti.

Ulkomaalaisilla on oltava kyseinen matkustusasiakirja mukanaan tullessaan varuskunta-alueelle ja esitettävä se sotilaspoliisin kysyessä. Ulkomaan kansalainen ei voi ilmoittautua itse, vaan sotilasalueella on aina oltava isäntä (alokas) ja isännän tulee ilmoittaa virailijoiden tiedot yksikköön.

Jos saavut autolla

Etelän suunnasta Kouvolasta päin, Vekaranjärvelle käännytään VT15:ltä Kouvolan jälkeen noin 35 km:n jälkeen vasempaan kohti "Varuskuntaa". Jos tulet Mikkelin suunnasta, käänny "Varuskuntaan" Tuohikotin ABC:n kohdalta.

Jos autoseurueessasi on huonosti liikkuvia, ilmoita ensimmäiselle liikennettä ohjaavalle sotilaspoliisille asiasta, jolloin hän osaa opastaa pysäköintipaikalle, josta saa kuljetusapua varuskunnan sisällä.Omalla autolla ei voi liikkua alueella.

Sujuvien liikennejärjestelyiden onnistumiseksi varaa aikaa tuloon ja poislähtöön alueelta sekä noudata ehdottomasti liikenteenohjaajan merkkejä mennen tullen. Läheisiä saapuu Vekaranjärvelle noin 8000.

Jos varusmiehenne lähtee päivän päätteeksi kyydillänne pois varuskunnasta, hänen on tultava pysäköintialueelle noustakseen kyytiinne. Autolla liikutaan vain varuskunta-alueelta ulos.

Jos saavut junalla tai bussilla

Jos saavut Kouvolan matkakeskukseen, tarkista jatkoyhteys Vekaranjärvelle. Läheistenpäivinä, jotka ovat viikonloppuna, bussiaikataulun mukaisesti lauantaisin Kouvolasta lähtee bussi klo 11.00 ja on Vekaranjärvellä 11.55. Takaisin päin bussi lähtee lauantaisin klo 15.10 ja on Kouvolan matkakeskuksessa klo 16.00. Sunnuntaisin bussit eivät kulje lainkaan Vekaranjärvelle. Sotilasvala- ja -vakuutuspäivänä, joka on arkipäivä, normaalien bussivuorojen lisäksi ajetaan lisävuoro klo 10.00. Iltapäivällä ajetaan vastaavasti lisävuoro, joka lähtee Vekaranjärveltä klo 16.10.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karjalan prikaatin joukkoyksiköt

Karjalan prikaatissa on kuusi joukkoyksikköä, jotka kouluttavat varusmiehiä sodan ajan joukkoihin.

Kymen jääkäripataljoona

Kymen jääkäripataljoona (KYMJP) kouluttaa varusmiehiä jalkaväen eri tehtäviin, kuten panssarijääkäreiksi, jääkäreiksi, tiedustelijoiksi, tulenjohtomiehiksi, panssarintorjuntaohjusmiehiksi ja sissiradisteiksi.

Karjalan tykistörykmentti

Karjalan tykistörykmentti (KARTR) kouluttaa varusmiehiä tykistön eri tehtäviin, kuten kenttätykkimiehiksi, kranaatinheitinmiehiksi ja viestimiehiksi.

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo (SALPITPSTO) kouluttaa varusmiehiä ilmatorjunnan eri tehtäviin, kuten tykkimiehiksi, ohjusmiehiksi, viestimiehiksi ja maalilennokkimiehiksi.

Kymen pioneeripataljoona

Kymen pioneeripataljoona (KYMPIONP) kouluttaa varusmiehiä taistelupioneereiksi, raivaajiksi ja eri pioneerikoneiden käyttäjiksi.

Itä-Suomen viestipataljoona

Itä-Suomen viestipataljoona (I-SVP) kouluttaa varusmiehiä viestin eri tehtäviin, kuten viestimiehiksi ja viestihuoltomiehiksi. Myös sotilaspoliisikoulutus annetaan Itä-Suomen viestipataljoonassa.

Karjalan huoltopataljoona

Karjalan huoltopataljoona (KARHP) kouluttaa varusmiehiä täydennys-, kunnossapito-, kuljetus-, lääkintähuolto- ja huoltopalvelutehtäviin sekä järjestää prikaatin huollon palvelut.

Kaikissa joukkoyksiköissä palvelee varusmiehiä erilaisissa kuljetusalan tehtävissä. Ajoneuvot vaihtelevat moottoripyöristä taisteluajoneuvoihin.

Karjalan prikaati

PL 5, Varuskuntatie 230

46141 Vekaranjärvi, Kouvola

[email protected]

[email protected]