karpr_hyokkays

Varusmiehenä meillä

Hei, saapumiserän 2/18 alokas, tässä tärkeää infoa (linkit), jonka mukaan on hyvä toimia ennen palveluksen aloittamista ja aloittaessasi Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä 9.7.2018. Mukana on tietoa myös kutsu oman saapumiseräsi Facebookryhmään, jossa someagentti-varusmiehet vastaavat mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja tiedottavat lomakyydeistä yms. tärkeistä asioista palveluksen aikana.Lue etukäteen myös valmiusyksikkökoulutuksesta ja kuinka fyysistä kuntoa voi kasvattaa jo ennen palveluksen aloittamista.

Komentajalta kirje osa1

Komentajalta kirje osa2

Alokasinfoa

Alokaskyselyohje

Facebookryhmäkutsu

Kuntoiluohje

Valmiusyksikkökoulutus

Kymen jääkäripataljoona

Kymen jääkäripataljoona (KYMJP) kouluttaa varusmiehiä jalkaväen eri tehtäviin, kuten panssarijääkäreiksi, jääkäreiksi, tiedustelijoiksi, tulenjohtomiehiksi, panssarintorjuntaohjusmiehiksi ja sissiradisteiksi.

Karjalan tykistörykmentti

Karjalan tykistörykmentti (KARTR) kouluttaa varusmiehiä tykistön eri tehtäviin, kuten kenttätykkimiehiksi, kranaatinheitinmiehiksi ja viestimiehiksi.

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo (SALPITPSTO) kouluttaa varusmiehiä ilmatorjunnan eri tehtäviin, kuten tykkimiehiksi, ohjusmiehiksi, viestimiehiksi ja maalilennokkimiehiksi.

Kymen pioneeripataljoona

Kymen pioneeripataljoona (KYMPIONP) kouluttaa varusmiehiä taistelupioneereiksi, raivaajiksi ja eri pioneerikoneiden käyttäjiksi.

Itä-Suomen viestipataljoona

Itä-Suomen viestipataljoona (I-SVP) kouluttaa varusmiehiä viestin eri tehtäviin, kuten viestimiehiksi ja viestihuoltomiehiksi. Myös sotilaspoliisikoulutus annetaan Itä-Suomen viestipataljoonassa.

Karjalan huoltopataljoona

Karjalan huoltopataljoona (KARHP) kouluttaa varusmiehiä täydennys-, kunnossapito-, kuljetus-, lääkintähuolto- ja huoltopalvelutehtäviin sekä järjestää prikaatin huollon palvelut.

Kaikissa joukkoyksiköissä palvelee varusmiehiä erilaisissa kuljetusalan tehtävissä. Ajoneuvot vaihtelevat moottoripyöristä taisteluajoneuvoihin.

Karjalan prikaati

PL 5, Varuskuntatie 230

46141 Vekaranjärvi, Kouvola

kirjaamo.karpr@mil.fi

karjalanprikaati@mil.fi