Harjoituksessa

Karjalan prikaatissa

Karjalan prikaati, KARPR, on maavoimien suuri joukko-osasto, joka edustaa kaikkia maavoimien aselajeja. Prikaatin päätehtävänä on kouluttaa sodanajan joukkoja Suomen puolustusvoimille. Karjalan prikaatin komentaja on prikaatikenraali Pasi Välimäki.

Karjalan prikaatissa koulutetaan vuosittain noin 4 000 varusmiestä. Valmiusyhtymässä työskentelee noin 600 palkattuun henkilöstöön kuuluvaa, joista lähes kolmasosa toimii siviilitehtävissä.

Yhteisenä arvona tunnustettu "Kaarti päälle" -henki muodostuu lujasta tahdosta, kehittyvästä ammattitaidosta sekä tuloksellisesta yhteisvaikutuksesta.

Karjalan prikaatin organisaatio ja historia

Karjalan prikaatiin kuuluu kuusi joukkoyksikköä: Kymen jääkäripataljoona, Karjalan tykistörykmentti, Salpausselän ilmatorjuntapatteristo, Kymen pioneeripataljoona, Itä-Suomen viestipataljoona ja Karjalan huoltopataljoona. Organisaatioon kuuluu lisäksi Karjalan prikaatin esikunta sekä suoraan apulaiskomentajan alaisuudessa toimivat Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen aluetoimistot.

Aluetoimistot

Etelä-Savon aluetoimisto Mikkelissä vastaa asevelvollisuusasioista alueellaan eli kutsunnoista, hallinnollisista päätöksistä kuten palveluksen paikan muutoksesta tai aloittamisen lykkäämisestä sekä reserviläisten asioista.

Kaakkois-Suomen aluetoimisto Kouvolassa vastaa asevelvollisuusasioista alueellaan eli kutsunnoista, hallinnollisista päätöksistä kuten palveluksen paikan muutoksesta tai aloittamisen lykkäämisestä sekä reserviläisten asioista.

Karjalan prikaatin KILPI -lehti

KILPI-lehti 1/18 (PDF) Uusin julkaisu luettavaksi!

KILPI-lehti 2/17 (PDF)

KILPI-lehti 1/17 (PDF) 

KILPI-lehti 2/16 (PDF)

Lue koko Tuntematon Sotilas 2017 -haastattelu tästä.

Karjalan prikaatin Kilpi -lehti on Karjalan prikaatin ja sen kanssa yhteistoiminnassa olevien kiltojen sekä prikaatin että siihen kuuluvien joukkoyksiköiden perinnejoukkojen jäsenlehti. Kilpi on myös Karjalan prikaatin henkilöstö- ja tiedotuslehti, sekä prikaatin aliupseerikoulujen ja -kurssien kurssijulkaisu.

Vuodesta 1998 lehti on ollut nimeltään Karjalan prikaatin KILPI ja sitä toimittaa kiltojen ja joukkoyksiköiden muodostama toimituskunta; Karjalan Prikaatin Kilta ry, Karjalan Tykistökilta ry, Korian Pioneerikilta ry, Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry, Kymen Viestikilta ry, Autojoukkojen Kymenlaakson Kilta ry ja Salpausselän Ilmatorjuntakilta ry.

Lehti on palkittu useasti joko vuoden joukko-osastolehtenä tai kiltalehtenä. Lehden kustantaja on Karjalan prikaati. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja painosmäärä on 3000 kappaletta.

Toimitus

  • Päätoimittaja Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö, eversti Jarmo Vähätiitto
  • Toimitussihteeri Karjalan prikaatin tiedotussihteeri Päivi Visuri, p. 0299 431 107

Aineisto

  • Toimita aineisto annettuun päivämäärään mennessä osoitteeseen aineisto.karpr@mil.fi.
  • Älä lähetä aineistoa toimitussihteerin omaan sähköpostiin.
  • Erottele .jpg/.tiff/.pdf/.ai jne. -muotoinen kuvamateriaali ja word -muotoilematon teksti omiksi liitteiksi.
  • Merkitse tekstiin kuvapaikat (jos toivomuksia) sekä kuvatekstit. Luettele muun muassa kuvassa esiintyvien etu- ja sukunimi vasemmalta oikealle.
  • Ilmoita kirjoittaja ja kuvien/kaavioiden tuottaja.
  • Kiltojen päivitetyt osoitelistat tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen lehden julkaisua toimitussihteerille toimitettavaksi painoon.