Hoppa till innehåll

Lokalförsvarsövningen Kehä 1/22 medför igen myndighetssamarbete i Nyland

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 22.2.2022 16.53 | Publicerad på svenska 24.2.2022 kl. 11.59
Pressmeddelande
Varusmies tuliasemassa konekiväärin kanssa

Lokalförsvarsövningen Kehä 1/22, som leds av Gardesjägarregementet, arrangeras under tiden 6 – 11.3.2022 i Nyland. Övningstruppernas styrka uppgår till ca 740 personer och består av beväringar, reservister och personal. Övningen leds av biträdande kommendören för Gardesjägarregementet, överste Vesa Laitonen.

I övningen ingår även övning av myndighetssamarbete på lokal nivå där målsättningen är att stärka myndigheternas inbördes insatsberedskap. Myndigheter som deltar är Polisinrättningen i Östra Nyland, Helsingfors stad samt Östra Nylands räddningsverk och Strålsäkerhetscentralen.

Under lokalförsvarsövningen Kehä 1/22 äger huvudparten av truppernas verksamhet rum i östra och mellersta Nyland. Som övningsområden fungerar Borgå, Lovisa, Tusby, Sibbo, Helsingfors, Vanda och Esbo. Övningstrupperna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningarna kan även använda civila kläder. Personalen bär gula varselvästar ovanpå terrängdräkten. I övningen deltar ca 160 fordon. Bland dem finns det också bepansrade fordon.

Vid vissa av objekten används övningsammunition, som kan föranleda buller i närheten av övningsobjekten. Vi publicerar närmare information om platser och tidpunkter i bullermeddelandet.

Representanter för medierna är välkomna till vår mediedag som ordnas i Borgå onsdagen den 9.3.2022, då det är möjligt att bekanta sig med samverkansövningen för myndigheter. Man kan anmäla sig till mediedagen genom att kontakta övningens informatör. (kontaktuppgifter nedan). Anmälan ska lämnas senast 7.3.

Övningen Kehä 1/22 är en del av de regelbundna lokalförsvarsövningarna. Lokalförsvarsövningar ordnas två gånger per år runt om i Finland. Under lokalförsvarsövningarna satsar man på att förbättra de lokala truppernas prestationsförmåga samt att öva samverkan med olika myndigheter.

Du kan följa med övningen på sociala medier under hashtag: #kehä22, #kaartjr, #maavoimat, #paikallisturvallisuus och #paikallispuolustajat

Kontaktuppgifter: Lotta Laaksonen, övningens informatör, 0299 421 233, [email protected]

Reservister som deltar i övningen Kehä 1/22:

Du får inte delta i repetitionsövningen om du är sjuk! Till ansökan om befrielse ska du bifoga en utskrift/skärmdump från omakanta.fi eller ett läkarintyg, ur vilket framgår den information som krävs för att fatta beslut om befrielse. Skicka ansökan till Nylands regionalbyrå per e-post ([email protected]) innan övningen börjar. 

Anmäl dig till tjänstgöring vid övningen tidigast en timme innan den beordrade tidpunkten.

´