Hoppa till innehåll
23.01.2023–28.01.2023

Obbnäs, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter i Obbnäs 23. - 28.1. 2023 dagligen mellan kl. 09:00 - 23:30.

Det farliga områdets vänstra gräns är Stuguviken - Stora Svartö - Sandö - Bötet, varifrån 2 km söderut och dess högra gräns är Stuguviken - Knappuin - Västra Ådgrundet, varifrån 2 km i Ådgrundskobbens riktning.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 328 103.

´