Hoppa till innehåll
04.10.2022–04.10.2022

Stora Enskär och Torra Mjölö, Finskaviken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Stora Enskär och Torra Mjölö skjutområdena 4.10.2022 mellan 08:00 - 20:00.

Det farliga områdets norra gräns är Torra Mjölö – Rysskär - Kallbådan, västra gräns Kallbådan - Finlands territorialvattengräns, södra gräns Finlands territorialvattengräns och östra gräns Torra Mjölö - Helsingfors kassun - Finlands territorialvattengräns.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 317 320 och sjöfartens VHF kanal 16.

´