Hoppa till innehåll
11.08.2021–11.08.2021

Makilo, Obbnäs och Katajaluoto, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Makilo, Obbnäs och Katajaluoto skjutområden EF R75-R77, R103-107 11.8.2021 mellan klockan 08:00 - 20:00.

Det farliga områdets västra gräns är Bågaskär - Svartbådan, varifrån söderut till Finlands territorialvattengräns och östra gräns är Katajaluoto - Ulkomatala, varifrån söderut till Finlands territorialvattengräns.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 317 250 och under skjutningen VHF-kanal 16..