Hoppa till innehåll
17.08.2021–25.08.2021

Kyläjärvi, Sodankylä

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen på Kyläjärvi skjutområde 17.08.2021 - 25.08.2021 under alla tider på dygnet.

Farligt område är hela Kyläjärvi skjutområde, området avgränsas i väster av Karhukangas, Kyläjärvenpalo, Uhriselkäs och Paksuselkäs västra delar, i norr av Akkalanselkä, Pissihaukanmaa, i öster av Suonivaarankuusikko och i söder av Oinaslehto samt Pittiovaaras södra del.

Det skjutande truppförbandet är Jägarbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 452 703 innan övningen börjar och under övningens gång tfn 0299 452 250 .