Hoppa till innehåll
05.06.2023–08.06.2023

Russarö, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med marinens vapensystem i Russarö 5.- 8.6.2023 dagligen mellan kl. 06:00 - 24:00.

Det farliga området sträcker sig till 20 km avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Russarö - Yttre Stenskär och högra gräns är Russarö - Norra Klovaskär - Sivalbådan.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 328 101 eller 0299 328 205.

´