Varusmiesten talvihyppy T-10 -joukkojenpudotusvarjoilla.

Varusmiehenä meillä

Utin jääkärirykmentissä varusmiehet palvelevat kahdessa eri yksikössä, Laskuvarjojääkärikomppaniassa ja Tukikomppaniassa.

Utin jääkärirykmentin saapumiserän 1/19 alokas!

 • varusmiespalvelus alkaa Utin jääkärirykmentin Tukikomppaniassa maanantaina 7.1.2019
 • lue alokasinfo
 • käy vastaamassa alokaskyselyyn 31.12.2018 mennessä
 • ota maksuton kausi-influenssarokote kotipaikkakuntasi terveyskeskuksessa
 • lue kunto-ohje ja kohota tarvittaessa kuntoasi ennen varusmiespalveluksen alkua
 • liity oman saapumiseräsi facebook-ryhmään (saat tietoa varusmiespalveluksen suorittamisesta ja voit itse kysyä asioita).

 

Laskuvarjojääkärikomppaniaan hakeudutaan vapaaehtoisesti. Siellä varusmiehet saavat peruskoulutuksen maavoimien erikoisjoukkojen tiedustelu- ja taistelutehtäviin. Koulutuksen erityispiirteitä ovat monipuolinen ase-, ampuma- ja taistelukoulutus sekä laskuvarjohyppykoulutus ja yhteistoiminta helikoptereiden kanssa. Palvelusaika on kaikilla laskuvarjojääkäreillä 347 vuorokautta.

Kaikki laskuvarjojääkärit saavat johtajakoulutuksen. Suurin osa saa aliupseeritasoisen koulutuksen ja noin 20 prosenttia kurssista koulutetaan reservin upseereiksi rykmentin omalla reserviupseerikurssilla.

Hakijoita laskuvarjojääkärikoulutukseen on vuosittain noin 350. Koulutukseen valitaan kaksipäiväisten valintakokeiden perusteella 60 - 80 parhaiten soveltuvaa henkilöä. Hakuaika päättyy 6.12. ja koulutus alkaa heinäkuun saapumiserän yhteydessä. Hakeminen tapahtuu sähköisesti.

Tukikomppanian varusmiehistä suurin osa tulee kutsuntojen kautta, mutta osa erityistehtävistä täytetään erillisten hakumenettelyjen kautta. Tukikomppaniassa koulutetaan varusmiehiä monipuolisiin erityisosaamista vaativiin tukitehtäviin, joita ovat

 • sotilaspoliisi
 • kuljetus- ja ajoneuvoalan tehtävät
  • sotilaskuljettaja
  • raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja (CE)
  • moottorialiupseeri
  • kuljetusaliupseeri
  • ilmavoimien sotilaskuljettajakurssilla koulutettavat kuljettajat (BECE-kortti, ammattipätevyyskoulutus)
  • raskasajoneuvoasentaja
 • viestijärjestelmiin, tietoliikenteeseen ja tietojärjestelmiin liittyvät tehtävät
  • viestimies
  • johtamisjärjestelmäaliupseeri
 • huolto- ja tukeutumisalan tehtävät
  • helikopteriapumekaanikko
  • säämies ja sääaliupseeri
  • huoltopalvelualiupseeri
  • sotilaskeittäjä
  • aseseppä
  • lääkintämies ja lääkintäaliupseeri
  • taisteluvälinealiupseeri
  • pioneerialiupseeri
  • taistelulähetti
  • kirjuri
 • varusmiestoimikunnan puheenjohtaja  (muun tehtävän ohella).

Tukikomppanian varusmiehistä osa saa kaiken koulutuksen Utin jääkärirykmentissä ja osalle annetaan peruskoulutus muissa joukko-osastoissa, joista heidät siirretään Uttiin erikoiskoulutuskauden tai johtajakauden alussa. Palvelusaika on 165 – 347 vuorokautta tehtävästä riippuen.

Helikopterialan varusmiestehtäviin peruskoulutus annetaan pääsääntöisesti ilmavoimien erikoiskursseilla.

Lisätietoja varusmiesten palvelustehtävistä ja -paikoista: varusmies.fi


Varusmiespalveluksen jälkeen puolustusvoimien erikoisjoukkokurssille

Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssi on ammattimaisen erikoisjoukkotoiminnan peruskurssi. Kurssilla koulutetaan määräaikaisessa (12 kk) virassa olevia sopimussotilaita vaativiin tiedustelu- ja taistelutehtäviin. Erikoisjoukkokurssilla olevat sopimussotilaat ovat työsuhteessa puolustusvoimiin ja heille maksetaan koulutusajalta palkkaa.

Kurssille voivat hakea johtajakoulutuksen saaneet reserviläiset sekä ne aliupseeri- tai reserviupseerikoulutuksessa olevat varusmiehet, joiden varusmiespalvelus päättyy ennen erikoisjoukkokurssin alkua. Varusmiespalvelus voi olla suoritettu maa-, meri- tai ilmavoimissa, missä tahansa joukko-osastossa.

Valinta koulutukseen tapahtuu erikoisjoukkokurssin pääsykokeiden kautta.  Hakuaika päättyy vuosittain 6.12. ja kurssi alkaa heinäkuussa.