Hoppa till innehåll

”Militären fostrar och lär en att inte ge upp för lätt”

Armén
Utgivningsdatum 18.9.2019 8.17
Pressmeddelande
Kuvassa on useita sotilaspoliisivarusmiehiä ryhmänä.

Ungefär 800 beväringar som tjänstgör i Arméns truppförband avslutar sin beväringsutbildning och övergår till Försvarsmaktens reserv onsdagen den 18 september 2019.

De beväringar som nu hemförlovas har inlett sin tjänstgöring i januari 2019 och fått utbildning under sammanlagt 255 dagar. Beväringarna har tjänstgjort i manskapsuppgifter som kräver särskilda färdigheter, alltså som militärpoliser, förare för krigshundar, sjukvårdsmän eller kommunikationsbeväringar. Flest beväringar hemförlovas från Gardesjägarregementet (ca 200), Björneborgs brigad (140) och Pansarbrigaden (110).

Genom beväringstjänsten upprätthålls Försvarsmaktens beredskap att reagera snabbt på störningssituationer och stöda andra myndigheter. Under tjänstgöringen ges beväringarna utbildning i att fungera i krigstida uppgifter och skapas truppernas beredskap att försvara Finland.

Varusmies Niko Aho katsoo kameraan.

Från Jägarbrigaden hemförlovas idag över 70 beväringar, av vilka en del deltog i lokalförsvarsövningen Pohjoinen 19 i området mellan Rovaniemi och Salla senaste vecka. Militärpolis Niko Aho berättade under övningen att tanken att söka sig till Jägarbrigaden som avtalsbunden soldat har vuxit fram under tjänstgöringen.

- Vi har haft bästa tänkbara utbildare. Det är hans förtjänst att jag har börjat gilla det här. Uppgifterna som militärpolis hör till de bästa. Det har varit intressant och trevligt, och jag har hela tiden fått lära mig nya saker i varierande situationer, berättar Aho.

Veeti Leinonen menar att tjänstgöringstiden har en fostrande verkan. 

- På ett sätt fostrar militären och lär en att inte ge upp för lätt. Även om vissa saker känns störande ibland kommer man över det när man vet att det sist och slutligen blir bra.

Enligt hela militärpolisplutonen har utbildningen varit bra och mångsidig. En av beväringarna hade utsetts till militärpolisutbildningen mot sin vilja. Senare hade han dock ändrat sig och saken väckte inte längre någon irritation.

- Många har nytta av utbildningen i det civila. Ett exempel är ordningsvaktskursen som ordnas under tjänstgöringen. Den konkreta nyttan av kursen är att man får ordningsvaktskort och utbildning för användning av maktmedel. Sådana kunskaper och färdigheter kan man utnyttja när man jobbar som ordningsvakt i reserven, menar militärpoliserna.

Värnplikten fortsätter i reserven, kom ihåg följande saker!

I egenskap av reservist har du en central roll i stärkandet av Försvarsmaktens omedelbara beredskap. Försvarsmaktens prestationsförmåga bygger på er reservister.

Värnplikten är en lång tidsperiod, som upphör i slutet av det år då du fyller 60 år. Försvarsmakten ser till  ditt kunnande i din uppgift under undantagsförhållanden genom att ordna repetitionsövningar. Repetitionsövningarna är din skyldighet och din rättighet. Lagen säkerställer att du deltar i dem. Vid sidan av repetitionsövningarna är det viktigt att du själv kommer ihåg att ta hand om din funktionsförmåga.

Kom ihåg att meddela om utbildning eller kunnande som du erhållit i det civila till din egen regionalbyrå – uppdateringen av ditt kunnande kan inverka på din krigstida uppgift och din placering. Meddela också om väsentliga förändringar i ditt hälsotillstånd till regionalbyrån.

En slutförd beväringstjänst öppnar nya möjligheter för dig. Du kan till exempel söka dig till de militära yrkena och till krishanteringsuppgifter. Finländska reservister är uppskattade aktörer i internationella militära uppgifter. Ytterligare information om dina möjligheter som reservist finns på våra webbsidor varusmies.fi/sv/i-reserven

Försvarsmaktens regionalbyråer betjänar dig efter beväringstjänsten. Försvarsmakten håller alltid vid behov kontakt med dig efter tjänstgöringen.

Armén hemförlovar cirka 800 beväringar

  • Flest beväringar hemförlovas från Gardesjägarregementet (ca 200), Björneborgs brigad (140) och Pansarbrigaden (110).
  • Av dem som hemförlovas är 59 kvinnor, vilket är mera än vid motsvarande tidpunkt under tidigare år.
  • Genom beväringstjänsten upprätthålls Försvarsmaktens beredskap och ges beväringarna utbildning i att fungera i krigstida uppgifter.
  • Den utbildning som erhållits under beväringstjänsten upprätthålls under repetitionsövningar. En reservist bör själv ta hand om sin egen funktionsförmåga. Man bör meddela den egna regionalbyrån om utbildning som man gått och förändringar i hälsotillståndet.

Länkar:

´