Hoppa till innehåll

1258 kvinnor sökte till frivillig militärtjänst

Armén
Utgivningsdatum 23.1.2023 12.18
Pressmeddelande
Kvinnlig soldat i skogen

Ansökningstiden för frivillig militärtjänst för kvinnor gick ut den 15 januari. Denna gång sökte 1258 kvinnor till tjänstgöringen.

Lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor förnyades i fjol och i enlighet med lagen tidigarelades ansökningstiden, så att den gick ut ca sex veckor tidigare än under de föregående åren.

Genom ändringen av ansökningstidtabellen kan man i framtiden få urvalstillfällena för kvinnor och hälsokontrollerna i samband med dem att följa samma rytm som uppbåden. Under hösten 2024 kommer pilotförsök att genomföras, där man kombinerar urvalstillfällena för kvinnor med uppbåden, så att de ordnas vid samma tidpunkt och på samma plats som uppbåden.

Kvinnor kan söka till tjänstgöringen via Försvarsmaktens elektroniska kundtjänst. Den elektroniska tjänsten för ansökningar för år 2024 öppnar i slutet av februari.

Mängden sökande till frivillig militärtjänst för kvinnor har stabiliserats till över 1000 årligen. Förra våren sökte 1588 kvinnor till tjänstgöringen.

Över 12 000 kvinnor har redan utbildats för reserven

För reserven har man vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet utbildat över 12 000 kvinnor. År 2022 utbildades 1040 kvinnor för reserven.

– Med sin motivation och sitt kunnande för de frivilliga kvinnorna med sig en betydande insats för Försvarsmaktens reserv. Efter tjänstgöringen utvecklas färdigheterna ytterligare under repetitionsövningar. Efter fullgjord tjänstgöring har kvinnorna också möjlighet att söka sig till krishanteringsuppgifter, en militär karriär eller till lokala trupper i det egna området, påminner stabschefen för Armén, generalmajor Jukka Jokinen.

Urvalstillfällen i april

De kvinnor som sökt till tjänstgöring kallas till urvalstillfällen, som arrangeras av regionalbyråerna i april. Vid urvalstillfället får de sökande information om tjänstgöringen, de intervjuas och hälsotillståndet kontrolleras. De sökande kan också framföra önskemål om tidpunkten för inledandet av tjänstgöringen och om tjänstgöringsuppgiften. Ifall en sökande insjuknar före urvalstillfället, ska hon ta kontakt med sin regionalbyrå och komma överens om hur hon kan delta i urvalstillfället.

Kvinnor kan fullgöra militärtjänst i alla truppförband inom Försvarsmakten och i alla tjänstgöringsuppgifter. Man kan förbereda sig inför urvalstillfället genom att fundera över vilka önskemål man har i fråga om tjänstgöringen och genom att bekanta sig med olika tjänstgöringsuppgifter på webbplatsen intti.fi.

Ytterligare information om frivillig militärtjänst för kvinnor:  https://intti.fi/sv/frivillig-militartjanst-for-kvinnor    

´