Hoppa till innehåll

Chefen för Huvudstaben byts - generallöjtnant Vesa Virtanen börjar i sin nya uppgift 1.7

Huvudstaben
Utgivningsdatum 30.6.2022 12.52
Pressmeddelande
kuva, jossa ovat väistyvä pääesikunnan päällikkö, puolustusvoimain komentaja ja uusi pääesikunnan päällikkö
.

Generallöjtnant Vesa Virtanen blir ny chef för Huvudstaben fredagen den 1 juli 2022. Virtanens föregångare, generallöjtnant Eero Pyötsiä övergår till reserven.

Generallöjtnant Vesa Virtanen (f. 1966) som nu blir chef för Huvudstaben har verkat som personalchef vid Försvarsmakten sedan 2021. Tidigare har Virtanen tjänstgjort bland annat som planeringschef vid Huvudstaben, kommendör för Kajanalands brigad, generalsekreterare vid försvarsministeriets Säkerhetskommitté, forskare vid Harvard-universitetet i Förenta staterna, sektorchef vid Huvudstaben samt som bataljonskommendör vid Gardesjägarregementet.  Han befordrades till generallöjtnant i juni 2022. 

Huvudstaben är ledningsstab för kommendören för Försvarsmakten

Huvudstaben är ledningsstab för kommendören för Försvarsmakten och en myndighet som hör till statens centralförvaltning. Dess uppgift är att planera och verkställa Försvarsmaktens gemensamma operationer och styra försvarsgrenarnas, Försvarshögskolans och underställda inrättningars verksamhet. Huvudstaben består av tio avdelningar, en intern granskningsenhet och Försvarsmaktens kansli. Därtill leder Huvudstaben fem inrättningar. 

Enligt generallöjtnant Virtanen infaller chefsbytet vid Huvudstaben vid en intressant tidpunkt. 

– Överst på sin arbetslista har Huvudstaben bland annat upprätthållandet av den försvarsberedskap som vår säkerhetsmiljö kräver och utvecklingen av den materiella beredskapen, verkställandet av strategiska projekt samt verkningarna av Natomedlemskapet, sammanfattar han. 

´