Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens deltagande i Förenta nationernas krishanteringsoperation i Mali har upphört

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 25.9.2023 10.08
Pressmeddelande

Försvarsmaktens deltagande i FN-ledda MINUSMA-operationen i Mali har upphört. De finländska fredsbevararna återvände till hemlandet söndagen den 24 september 2023.

MINUSMA-operationen upphör med anledning av det beslut som FN:s säkerhetsråd fattat den 30 juni. Operationen, som grundades 2013, hade bland annat i uppgift att skydda civila, övervaka de mänskliga rättigheterna och stödja möjligheterna till humanitärt bistånd och återflyttning i Mali. Finland har deltagit i MINUSMA-operationen sedan 2013 med högst 20 soldater på en gång. Från och med 2013 har sammanlagt cirka 80 finländska soldater tjänstgjort i operationen.

När operationen upphörde var finländarnas totala styrka fyra personer som alla arbetade med stabsuppgifter. Till stabsofficerarnas uppgifter hörde bland annat förbindelseofficersverksamhet, att upprätthålla lägesbilden och att bereda olika produkter som ingår i planeringsprocessen vid staben. Under de tio år då försvarsmakten deltog har finländarnas sammansättning förutom stabsofficerarna omfattat bland annat en mobil utbildningsavdelning som grundats separat samt en läkargrupp.

De finländska fredsbevararna återvände till hemlandet

De sista finländarna som tjänstgjorde i operationen återvände till hemlandet söndagen den 24 september 2023. Arméns operationschef, brigadgeneral Sami-Antti Takamaa, tog emot truppen som återvände från Mali till Finland och den tretungade statsflaggan som användes under operationen. Flaggan överlämnas senare till Krigsmuseet.

– Finländarna deltog engagerat och med stor yrkesskicklighet i operationen. Ert kunnande i operationen uppskattades även internationellt, sade brigadgeneral Takamaa till fredsbevararna som återvänt till hemlandet.

Att delta i militär krishantering är en av försvarsmaktens lagstadgade uppgifter. Finland deltar i tio militära krishanteringsoperationer med sammanlagt cirka 450 soldater. Största delen, cirka 200 fredsbevarare, tjänstgör i FN:s UNIFIL-operation i Libanon.

Länk till UM-FSM meddelandet

Mer information om MINUSMA-operationen

Mer information om militär krishantering

´