Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens nya personalstrategi har publicerats

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 20.2.2024 15.14
Pressmeddelande
kuvituskuva, jossa kuva henkilöstöstrategian kannesta

Försvarsmakten har i och med den nya personalstrategi som trädde i kraft från början av 2024 ställt upp klara mål och en utvecklingsriktning för att kunna trygga en tillräcklig personalmängd samt personalens kvalitet och vilja även i framtiden då man svarar mot förändringar i verksamhetsmiljön och arbetslivet.

Enligt målbilden i personalstrategin har Försvarsmakten tillgång till en tillräcklig personal, som gör det möjligt att lösa uppgifterna i alla beredskapslägen i hemlandet och utomlands. Strategin gäller Försvarsmaktens avlönade personal samt värnpliktiga, och den sträcker sig till 2030-talet.

Försvarsmaktens personalchef, generalmajor Rami Saari betonar den mänskliga prestationsförmågans centrala betydelse. 

– Försvarsmaktens prestationsförmåga förbättras genom att stödja och stärka dess kärna: människan. Målet är att Försvarsmakten även i framtiden är en stark och enad gemenskap, inom vilken det råder en god anda och positiv organisationskultur. 

I strategin lyfter man i synnerhet fram behovet av att satsa på tillgången på personal samt dess engagemang och kunnande i det föränderliga samhället. Saari betonar vikten av att kunna använda sig av värnpliktiga mera flexibelt och utnyttja reservisternas specialkompetens. I och med att Finland anslutit sig till Nato förbinder sig Finland att delta i Natos olika funktioner och placera personal i Natos strukturer, vilket ger Försvarsmakten möjlighet till nya internationella uppgifter. 

De utvecklingsåtgärder som fastställs i personalstrategin vidtas i form av kontrollerade helheter på alla ledningsnivåer i Försvarsmaktens kommandokedja. 

Personalstrategin har publicerats på Försvarsmaktens webbsida på finska, svenska och engelska.

´