Hoppa till innehåll

Generallöjtnant Mikko Heiskanens tal i riksparaden på självständighetsdagen 2023

Utgivningsdatum 6.12.2023 12.30
Pressmeddelande

Ärade veteraner, lottor och andra representanter från våra krig, bästa festgäster, soldater! Vi lever i en exceptionell tid. Ukraina strider heroiskt för hela Europa. Skadegörelse har förekommit på kablar och gasrör i Ishavet och Östersjön.

Läget i Finlands närområden är just nu lugnt och stabilt, men framtiden är osäker. Förändringar i säkerhetsläget ledde till att Finland gick med i försvarsalliansen Nato och ytterligare fördjupade sitt försvarssamarbete med USA. Vi firar nu vår första självständighetsdag som medlem i en militär allians. Vi står inte längre ensamma.

Natomedlemskapet förpliktar Finland att i första hand själv ansvara för vårt lands försvar. Detta framhäver vikten av en stark försvarsförmåga. Även i framtiden är det Försvarsmaktens viktigaste uppgift att försvara Finland och finländarna. 

Kriget i Ukraina har påvisat att en beredskap som beaktar Finlands övergripande säkerhet, samarbetet mellan myndigheter och Försvarsmaktens ansträngningar för att försvara hela det egna landet har varit rätt val. En central faktor i Ukrainas framgångar har varit försvarsviljan. Finländarnas försvarsvilja är en av de högsta i världen. Det kan vi som nation vara stolta över.

Eftersom vi är ett litet land bygger vår försvarsförmåga på att vi till vårt förfogande har trupper och system, som bygger på modern teknologi och som snabbt kan sättas in. Dessutom har vi en omfattande och kompetent reserv som bygger på värnplikt. Tack vare reserven kan vi svara även mot eventuella omfattande och långvariga hot. Situationen i Ukraina har visat att vårt koncept fungerar även till dessa delar.

Ett fungerande försvar förutsätter också materiell beredskap. I egenskap av logistik- och materielchef kan jag konstatera att vår materiella prestationsförmåga nu är bättre än någonsin under efterkrigstiden. Detta gäller både kvalitet och kvalitet. Vi har anskaffat och kommer att fortsätta anskaffa försvarsmateriel. Pjäser, ammunition, robotar och övrig materiel. Här spelar de finländska tillverkarna av försvarsmateriel, som håller hög kvalitet, en central roll. Det finns möjlighet att ytterligare öka produktionen.

Vi har stärkt vår försvarsförmåga och beredskap också genom att öva mera tillsammans med våra bundsförvanter, samarbetspartner, övriga myndigheter och många olika organisationer. Vår prestationsförmåga har klarat sig bra i internationella jämförelser med vilken trupp som helst. 

Under det senaste året har vi utvidgat vår internationella utbildningsverksamhet. Ett betydande antal allierade och svenska trupper har fått utbildning i Finland vid Armén, Marinen och Flygvapnet. Genom gemensamma övningar säkerställer vi vår förmåga att strida tillsammans om det behövs.

Med tanke på utvecklingen av prestationsförmågan ser framtiden ljus ut tack vare anskaffningarna av F35 jaktplan och korvetter av Pohjanmaa-klass och de vapensystem som hör till dem. I den försvarsredogörelse som nu är under arbete dras riktlinjer upp för stärkande av markförsvarets prestationsförmåga. Vi stärker prestationsförmågan inom krigföringens alla dimensioner och miljöer. Denna helhet integreras så att vi får rätt verkan på rätt plats vid rätt tid. Det som gör det här möjligt är vår viktigaste prestationsförmåga, nämligen vår yrkeskunniga anställda personal och våra duktiga reservister.

Ärade åhörare!

I och med Natomedlemskapet har vi ännu bättre förutsättningar för att försvara hela landet. Detta syns i praktiken genom att vi redan under normala förhållanden skapar förutsättningar för att alliansens trupper vid behov ska kunna koncentreras till Finland, för att de ska kunna strida tillsammans med de finländska trupperna och för att kunna fortsätta striden. Nato försvarar varje centimeter av medlemsländernas territorium. Då alla nordiska länder ingår i militäralliansen finns det ännu bättre förutsättningar för detta. I och med Natomedlemskapet måste vi också vara beredda att försvara våra allierade.

Inget av det här som jag beskrivit ovan, skulle ha varit möjligt om inte hela samhället förbundit sig till ett gemensamt mål; att trygga Finlands och finländarnas livsbetingelser och att vi som nation klarar oss bland andra nationer.

Jag vill tacka er alla för det arbete ni har gjort för Finlands säkerhet. Tillsammans är vi starkare.

Låt oss utbringa ett trefaldigt leve för vårt självständiga Fosterland!

´