Hyppää sisältöön

Kenraaliluutnantti Mikko Heiskasen puhe itsenäisyyspäivän paraatissa 2023

Julkaisuajankohta 6.12.2023 12.30
Tiedote

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, lotat ja muut sotasukupolven edustajat, hyvä juhlaväki, sotilaat! Elämme poikkeuksellisia aikoja. Ukraina taistelee sankarillisesti koko Euroopan puolesta, Jää- ja Itämerellä on vaurioitettu kaapeleita ja kaasuputkea.

Tilanne Suomen lähialueilla on vakaa ja rauhallinen juuri nyt, mutta tulevaisuus on epävarma. Muutokset turvallisuustilanteessa johtivat Suomen hakemaan puolustusliitto Naton jäseneksi ja kohti entistä syvempää puolustusyhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Vietämme nyt ensimmäistä itsenäisyyspäivää sotilaallisesti liittoutuneena. Emme ole enää yksin.

Nato-jäsenyys velvoittaa Suomea vastaamaan ensisijaisesti itse maamme puolustamisesta. Tämä korostaa vahvan puolustuskyvyn tarvetta. Suomen ja suomalaisten puolustaminen on jatkossakin Puolustusvoimien päätehtävä. 

Sota Ukrainassa on osoittanut, että Suomen kokonaisturvallisuuden huomioon ottava varautuminen, yhteistyö eri viranomaisten kesken ja Puolustusvoimien keskittyminen oman maan puolustamiseen on ollut oikea valinta. Keskeinen tekijä Ukrainan menestyksen taustalla on ollut maanpuolustustahto. Suomalaisten maanpuolustustahto on yksi maailman korkeimmista. Voimme olla kansana ylpeitä siitä.

Pienenä maana puolustuskykymme on rakennettu siten, että käytössämme on korkeaan teknologiaan perustuvia ja nopeaan toimintaan kykeneviä joukkoja ja järjestelmiä. Tämän lisäksi meillä on asevelvollisuuteen perustuva osaava ja laaja reservi, jolla pystymme vastaamaan myös mahdollisiin laajempiin ja pitkäkestoisiin uhkiin. Ukrainan esimerkki on osoittanut konseptimme toimivuuden näiltäkin osin.

Toimiva puolustus edellyttää myös materiaalista valmiutta. Sotatalouspäällikkönä voin todeta, että materiaalinen suorituskykymme on parempi kuin koskaan sotiemme jälkeen. Tämä koskee sekä laatua että määrää. Olemme hankkineet ja hankimme lisää puolustusmateriaalia. Tykkejä, ammuksia, ohjuksia ja muuta materiaalia.  Korkeatasoinen suomalainen puolustustarviketeollisuus tekee tässä oman osansa. Tuotantokapasiteettia voitaisiin nostaa edelleen.

Olemme kehittäneet puolustuskykyämme ja valmiuttamme myös lisäämällä harjoituksia yhdessä liittolaisten, kumppaneiden, muiden viranomaisten ja lukuisten järjestöjen kanssa. Suorituskykymme on kestänyt kansainvälisen vertailun minkä tahansa muun joukon kanssa. 

Under senaste året har vi ökat internationella utbildningsverksamhet. Ett betydande antal allierade och Svenska trupper har utbildat sig i Finland med Armén, Marinen och Flygvapnet. Genom gemensamma övningar säkerställer vi vår förmåga att strida tillsammans om behövs.

Suorituskyvyn kehittämisen tulevaisuus näyttää valoisalta F35-hävittäjähankkeen ja Pohjanmaa luokan korvettien sekä niihin liittyvien asejärjestelmähankkeiden myötä. Maapuolustuksen suorituskyvyn kehittäminen linjataan valmisteilla olevassa puolustusselonteossa. Kehitämme suorituskykyä kaikissa sodankäynnin ulottuvuuksissa ja ympäristöissä. Tämä kokonaisuus integroidaan siten, että saadaan oikea vaikutus oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Edellä kuvatun mahdollistaa tärkein suorituskykymme, eli ammattitaitoinen palkattu henkilökunta ja osaavat reserviläisemme.

Hyvät kuulijat,

Nato-jäsenyyden myötä koko maan puolustamiseen on entistä leveämmät hartiat ja tukevammat käsivarret. Käytännössä tämä näkyy siten, että jo normaalioloissa luodaan edellytykset sille, että liittouman joukot saadaan tarvittaessa keskitettyä Suomeen, ne kykenevät taistelemaan yhdessä suomalaisten joukkojen kanssa ja taistelua kyetään ylläpitämään. Nato puolustaa jokaista tuumaa jäsenmaittensa alueesta. Kun kaikki Pohjoismaat ovat sotilaallisesti liittoutuneita on tähän paremmat edellytykset.  Nato-jäsenyyden myötä meidän on oltava myös valmiita puolustamaan liittolaisiamme.

Mikään edellä kuvaamani ei olisi ollut mahdollista ilman koko yhteiskunnan sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen, Suomen ja suomalaisten elinmahdollisuuksien turvaamiseen ja pärjäämiseen kansakuntana kansakuntien joukossa.

Haluan kiittää teitä kaikkia Suomen ja suomalaisten turvallisuuden eteen tekemästänne työstä. Yhdessä olemme vahvempia! 

Kohottakaamme kolminkertainen ”Eläköön”-huuto itsenäiselle Isänmaalle!

´