Hoppa till innehåll

Armén får fler K9-pansarhaubitsar

Armén
Utgivningsdatum 18.11.2022 15.08
Pressmeddelande

Fler tunga 155 millimeters K9-pansarhaubitsar anskaffas åt Armén. Anskaffningen förbättrar avsevärt Arméns eldkraft.

Försvarsminister Antti Kaikkonen har godkänt Försvarsmaktens förslag om att lösa in optionen på fler K9-pansarhaubitsar. Statsrådets finansutskott biföll anskaffningen vid sitt sammanträde den 17.11.2022. Optionen omfattar totalt 38 stycken pansarhaubitsar och den kommer nu att lösas in i sin helhet.

Finland anskaffade pansarhaubitsar första gången 2017 av organet KOTRA i Republiken Korea som ett mellanstatligt köp. I affären som omfattade 48 pansarhaubitsar ingick en option på 48 pansarhaubitsar, varav tio stycken tidigare har anskaffats åt Armén.

–I och med den här tilläggsanskaffningen förbättras Arméns eldkraft avsevärt. En av systemets stora fördelar är att det kombinerar rörlighet, skydd och eldkraft. Finlands pansarhaubitsar har visat sig vara tillförlitliga och vi har utmärkta erfarenheter av dem, både från beväringsutbildningen och från skjutningar, konstaterar artilleriinspektör, överste Pertti Holma från Arméstaben.

Beväringar utbildas i användningen av pansarhaubitsar vid Pansarbrigaden och Karelska brigaden.  

Upphandlingens totala värde uppgår till ca 134 miljoner euro och den finansieras genom statens tilläggsbudget som innehöll tilläggsfinansiering för anskaffning av försvarsmateriel som kan inledas snabbt.

Du kan bekanta dig närmare med pansarhaubitsen i Försvarsmaktens materielbildskatalog

Försvarsministeriet tillkännagav upphandlingen den 18.11.2022. 

´