Hoppa till innehåll

Arméns mekaniserade övning Hammer 22 inleds i Niinisalo

Pansarbrigaden
Utgivningsdatum 18.10.2022 11.30
Pressmeddelande

Pansarbrigaden leder arméns mekaniserade Hammer 22-övning i Niinisalo på Pohjankangas skjut- och övningsområde under tiden 31.10 - 11.11.2022. I övningen deltar cirka 4 100 personer, av vilka över hälften är reservister. Förutom de nationella trupperna deltar även trupper från Förenta staternas armé i övningen.

I övningen deltar trupper från Pansarbrigaden, Björneborgs brigad, Karelska brigaden, Uttis jägarregemente, Arméstaben samt Försvarsmaktens logistikverk. Övningen omfattar även flygvapnets och arméns flygverksamhet. 

Övningens totala styrka uppgår till cirka 4 100 personer, varav cirka 2 500 är reservister. De amerikanska truppernas personalstyrka under övningen är cirka 200. Övningen leds av kommendören för Pansarbrigaden, överste Rainer Kuosmanen (31.10 - 6.11) och Pansarbrigadens stabschef, överstelöjtnant Hannu Koivisto (6 - 11.11).

Syftet med övningen är att utveckla de mekaniserade truppernas verksamhet tillsammans med internationella parter, öva sig i att ta emot internationellt bistånd och ge värdlandsstöd samt utveckla Försvarsmaktens gemensamma eldanvändning. I Hammer 22 övar de mekaniserade trupperna på anfalls- och fördröjningsstrid med amerikanska trupper i syfte att utveckla truppernas snabba verkställighetsförmåga och samarbetet mellan olika vapenslag. Övningen stöder på ett mångsidigt sätt utvecklingen av arméns prestationsförmåga samt kompetensen hos värnpliktiga, i synnerhet för reservister som övar på sina uppgifter under undantagsförhållanden, på individ- och truppnivå. 

- Hammer 22-övningen är i höst huvudutbildningstillfälle för truppförbanden som utbildar våra styrkor. I övningen strider traditionellt två starka bataljoner eller stridsavdelningar mot varandra, och simulatorassistensen garanterar övningens framgång. Responsen från respektive ”strid” beaktas i följande situation. I övningen deltar ett betydande antal reservister från flera stridsavdelningar eller bataljoner för undantagsförhållanden. Övningens omfattning påverkas av den tilläggsfinansiering som försvarsmakten fick på våren, genom vilken antalet reservister som utbildas kunde ökas. Till övningen i det internationella elementet kommer den här gången en styrka på cirka 200 personer från Förenta staternas armés mekaniserade enhet M1 med Abrams stridsvagnar samt Bradley infanteri med stridsfordon. Det utlovas igen en två veckor lång, givande och med tanke på omständigheterna krävande övning vid Pohjankangas övningsområde, berättar kommendören för Pansarbrigaden, överste Rainer Kuosmanen. 

Övningsstyrkorna koncentreras till Niinisalo med fordonsmarsch och tågtransporter. Marschhastigheterna för avdelningarna som rör sig på landsvägarna är 50-80 km/h. Det lönar sig för vägtrafikanter att bereda sig på att resan tar längre tid och att det tidvis är rusning. Marschavdelningarna går huvudsakligen längs följande rutterna: 

söndag 30.10.2022: Vekaranjärvi - VT 15 - Kouvola - VT 12 - Tammerfors E 12 (VT 3) - Ikaalinen - ST 261 - Jämijärvi - Niinisalo

måndag 31.10.2022: Parolannummi - E 12 (VT 3) - Tammerfors - E 12 (VT 3) - Ikaalinen - ST 261 - Jämijärvi - Niinisalo

måndag 7.11.2022: Huovinrinne - KT 41 - Huittinen - VT 12 - Kiikka - ST 44 - Kiikoinen - ST 44 - Kankaanpää -  VT 23 - Niinisalo

Arméns mekaniserade övning är en nationell övning som ordnas två gånger om året i enlighet med arméns handlingsplan. Möjligheten att delta i övningen har öppnats för internationella övningspartners år 2014. Hammer 22 är en del av försvarsmaktens övningsverksamhet år 2022 som godkänts av försvarsministeriet.

Följ övningen i sociala medier: 
Webbplats: https://maavoimat.fi/hammer-22
Facebook: Maavoimat - Armén - The Finnish Army, Panssariprikaati - Armoured Brigade 
Twitter: @maavoimat, @PanssariPR  
Instagram: @maavoimat

´