Hoppa till innehåll

Arméns övning för mekaniserade trupper Arrow 22 arrangeras i Niinisalo

Björneborgs brigadKarelska brigadenMarkstridsskolanPansarbrigaden
Utgivningsdatum 14.4.2022 11.07
Pressmeddelande
Leopard 2A6 i övningen Arrow 19 i Niinisalo

Pansarbrigaden leder Arméns övning för mekaniserade trupper Arrow 22 i Pohjankangas i Niinisalo och i Säkylä mellan den 2 och 13 maj 2022. Internationella styrkor från Storbritannien, Lettland, USA och Estland deltar också i övningen också.

Avsikten med övningen Arrow 22 är att stärka de mekaniserade truppernas verksamhet i en internationell miljö och utveckla förmågan att ta emot internationellt bistånd och att stöda värdlandet. En ytterligare målsättning är att stärka Försvarsmaktens gemensamma eldanvändning. 

Vidare är målet med övningen att upprätthålla och utveckla armétruppernas kompetens och prestationsförmåga för landets försvar samt att bygga upp och upprätthålla internationell kompatibilitet. Övningen stöder mångsidigt utvecklandet av markförsvarets prestationsförmågor samt personalens, reservisternas och beväringarnas kompetens såväl på individ- som truppnivå.

Personal och beväringar från Pansarbrigaden, Björneborgs brigad, Karelska brigaden, 1. och 2. Logistikregementet, Uttis jägarregemente, Försvarsmaktens ledningssystemcenter, Arméstaben och Pansarskolan vid Markstridsskolan deltar i övningen Arrow 22. I anknytning till övningen bedriver Flygvapnet och Armén också flygverksamhet. 

Övningstruppernas totala styrka uppgår till ungefär 3400 personer. I övningen deltar ungefär 150 bepansrade fordon och ungefär 300 andra fordon. Övningen leds av kommendören för Pansarbrigaden, överste Rainer Kuosmanen.

Internationella styrkor från Storbritannien, Lettland, USA och Estland deltar också i övningen.
Övningstruppen från Storbritannien utgörs av ett 120 personers stridsvagnskompani. Truppens huvudmateriel är stridsvagnen Challenger 2. Lettlands övningstrupp är en infanteripluton vars styrka är ca 40 personer. Som materiel har den Patrias nya pansarfordon som är tillverkade i Finland.

Från USA deltar en skvadron från Förenta staternas markförband som är stationerade i Europa (USAREUR). Dess styrka uppgår i övningssammansättningen till ca 110 personer. Truppens huvudmateriel vid övningen utgörs av stridsfordonet Stryker. Den estniska övningstruppen utgörs av en 40 personers pansarjägarpluton med pansarskyttebandvagn CV9035 som sin huvudmateriel.

Övningstrupperna kommer att anlända till Kankaanpää och Niinisalo i etapper under tiden 26.4–2.5. Avdelningarnas marschfart är 50–80 km/h. Bandfordonen kommer att transporteras till övningsområdet på tåg och lavetter. De som rör sig på vägarna rekommenderas att räkna med att trafiken löper långsammare än normalt och att trafikstockningar kan förekomma. 

En del av övningstruppen förflyttar sig från Niinisalo till Säkylä söndagen den 8.5. I stridsövningen som genomförs i Säkylä deltar övningstruppen från Björneborgs brigad samt trupperna från Storbritannien och USA. Övningens stridsskjutningar äger rum under tiden 7–13.5 i Pohjankangas i Niinisalo. 

Arméns övning för mekaniserade trupper är en nationell övning som genomförs varje år i enlighet med Arméns verksamhetsplan. Sedan 2014 har även internationella partnerländer erbjudits möjlighet att delta i övningen. Övningen Arrow 22 har godkänts av försvarsministeriet och ingår i Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet under 2022. 
(https://www.defmin.fi/sv/ansvarsomraden/internationell_ovningsverksamhet#b0ff77a3)

Du kan följa med övningen på Arméns kanaler på Facebook och Twitter med hashtagen #arrow22.

 


 


 

´