Hyppää sisältöön

Maavoimien mekanisoitu harjoitus Arrow 22 järjestetään Niinisalossa

Karjalan prikaatiMaasotakouluPanssariprikaatiPorin prikaati
Julkaisuajankohta 14.4.2022 11.07
Tiedote
Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunu Arrow 19-harjoituksessa Niinisalossa.

Panssariprikaati johtaa Maavoimien mekanisoidun Arrow 22 -harjoituksen Pohjankankaalla Niinisalossa sekä Säkylässä 2. - 13. toukokuuta 2022. Harjoitukseen osallistuu lisäksi kansainvälisiä joukkoja Isosta-Britanniasta, Latviasta, USA:sta ja Virosta.

Arrow 22 - harjoituksen tarkoituksena on kehittää mekanisoitujen joukkojen toimintaa kansainvälisessä ympäristössä sekä kehittää kansainvälisen avun vastaanoton ja isäntämaan tuen antamisen suorituskykyä. Lisäksi tarkoituksena on kehittää puolustusvoimien yhteistä tulenkäyttöä.  

Harjoituksen tavoitteena on lisäksi ylläpitää ja kehittää Maavoimien joukkojen osaamista ja suorituskykyä kotimaan puolustuksen tarpeisiin sekä luoda ja ylläpitää kansainvälistä yhteensopivuutta. Harjoitus tukee monipuolisesti maapuolustuksen suorituskykyjen kehittämistä ja henkilökunnan, reserviläisten sekä varusmiesten osaamista yksilö- ja joukkotasolla.

Arrow 22 -harjoitukseen osallistuu henkilökuntaa ja varusmiehiä Panssariprikaatista, Porin prikaatista, Karjalan prikaatista, 1. ja 2. Logistiikkarykmenteistä, Utin jääkärirykmentistä, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta, Maavoimien esikunnasta sekä Maasotakoulun Panssarikoululta. Harjoitukseen liittyy myös Ilmavoimien ja Maavoimien lentotoimintaa. 

Harjoitusjoukkojen kokonaisvahvuus on noin 3400 henkilöä. Harjoituksessa on mukana noin 150 panssaroitua ajoneuvoa ja noin 300 muuta ajoneuvoa. Harjoituksen johtaa Panssariprikaatin komentaja eversti Rainer Kuosmanen.

Harjoitukseen osallistuu lisäksi kansainvälisiä joukkoja Isosta-Britanniasta, Latviasta, USA:sta ja Virosta.
Isosta-Britanniasta osallistuvan harjoitusjoukon muodostaa noin 120 hengen panssarivaunukomppania.  Joukon pääkalustona on Challenger 2 - taistelupanssarivaunu. Latvian harjoitusjoukkona on jalkaväkijoukkue, jonka vahvuus on noin 40 henkeä.  Sen kalustona ovat Suomessa valmistetut Patrian uudet panssariajoneuvot. Yhdysvaltain Euroopan maavoimajoukkojen (USAREUR) ratsuväkieskadroonan vahvuus harjoituskokoonpanossa on noin 110 henkilöä. Joukon pääkalustona harjoituksessa ovat Stryker -taisteluajoneuvot. Virolaisen harjoitusjoukon muodostaa 40 hengen panssarijääkärijoukkue, jonka kalustoa ovat CV9035 rynnäkköpanssarivaunut.

Harjoitusjoukot keskitetään Kankaanpäähän ja Niinisaloon vaiheittain 26.4. - 2.5. aikana. Osastojen marssinopeudet ovat 50–80 km/h. Tela-ajoneuvot siirretään harjoitusalueelle juna- ja lavettikuljetuksin. Tielläliikkujien on hyvä varautua normaalia hitaampaan matkantekoon ja ajoittaisiin ruuhkiin. 

Osa harjoitusjoukosta siirtyy Niinisalosta Säkylään sunnuntaina, 8.5. 
Säkylässä toteutettavaan taisteluharjoitukseen osallistuu Porin prikaatin harjoitusjoukon ohella Ison-Britannian ja USA:n joukko. Harjoituksen taisteluammuntavaihe toteutetaan 7.-13.5. Niinisalon Pohjankankaalla. 

Maavoimien mekanisoitu harjoitus on Maavoimien toimintasuunnitelman mukainen vuosittain järjestettävä kansallinen harjoitus, johon on avattu osallistumismahdollisuus kansainvälisten kumppaneiden harjoitusosastoille vuonna 2014. Arrow 22 on puolustusministeriön hyväksymää Puolustusvoimien vuoden 2022 kansainvälistä harjoitustoimintaa. 
(https://www.defmin.fi/vastuualueet/kansainvalinen_harjoitusyhteistyo)

Seuraa harjoitusta Maavoimien Facebook- ja Twitter-kanavilla hashtagilla #arrow22.


 

´