Hoppa till innehåll

Arméns övning för mekaniserade trupper Arrow 23 börjar i Niinisalo

Pansarbrigaden
Utgivningsdatum 19.4.2023 16.30 | Publicerad på svenska 21.4.2023 kl. 16.23
Pressmeddelande

Pansarbrigaden leder Arméns övning för mekaniserade trupper Arrow 23 på Pohjankangas skjut- och övningsområde i Niinisalo under perioden 1 - 14.5.2023. Övningens totala styrka uppgår till ca 2200 personer, varav över tusen är beväringar och ungefär 850 internationella trupper.

Trupper från Pansarbrigaden, Karelska brigaden, Kajanalands brigad, Jägarbrigaden, Markstridsskolan, Uttis jägarregemente samt inrättningar som är underställda Huvudstaben deltar i övningen. I anknytning till övningen bedriver Flygvapnet och Armén också flygverksamhet. Omkring 1300 personer från Armén deltar i övningen. Av dem är över tusen personer beväringar. Försvarsmakten deltar i övningen med ca 200 fordon.
 
Trupper från arméerna i Storbritannien, Estland, Lettland och Litauen samt USA deltar i övningen. De internationella truppernas styrka uppgår till ca 850 personer och ca 185 fordon. De internationella truppernas materiel består bland annat av Warrior-pansarskyttebandvagnar (Storbritannien), Pasi-trupptransportfordon (Lettland), bepansrade trupptransportfordon M113 (Litauen), pansarskyttebandvagnar CV90 (Estland) samt Bradley-pansarskyttebandvagnar och Abrams-stridsvagnar (USA).
 
Målsättningen med övningen Arrow 23 är att stärka de mekaniserade truppernas verksamhet i krävande stridssituationer. Övningen leds av kommendören för Pansarbrigaden, överste Rainer Kuosmanen.
 
- Att våra Nato-bundsförvanter deltar i övningen ger den en multinationell prägel och gör det möjligt för oss att testa vår stridstekniska samverkansförmåga samt prestationsförmågor för mottagande av internationellt bistånd och givande av värdlandsstöd, berättar överste Kuosmanen. 

Den första övningsveckan genomförs i form av en stridsövning medan den andra veckan har reserverats för de mekaniserade truppernas stridsskjutningar med skarp ammunition. Under stridsövningen används simulatorsystemet för dubbelsidig strid (KASI) som gör det möjligt att öva resultatinriktat under övningens gång.
 
- De trupper från Armén som deltar består i huvudsak av beväringar. Finlands färska Natomedlemskap inger antagligen en lite annorlunda känsla i övningen också för de beväringar som till sommaren kommer att övergå till reserven. Arrow 23 erbjuder beväringarna en utmärkt möjlighet att få öva tillsammans med och måtta sina kunskaper mot soldater från andra Natoländer. I gengäld får de internationella styrkorna bevittna vilken hög kvalitet det finländska värnpliktssystemet producerar, berättar överste Kuosmanen. 
 
Arméns övning för mekaniserade trupper är en nationell övning som genomförs två gånger per år i enlighet med Arméns verksamhetsplan. Sedan 2014 har även internationella partnerländer erbjudits möjlighet att delta i övningen. Övningen Arrow 23 har godkänts av försvarsministeriet och ingår i Försvarsmaktens övningsverksamhet under 2023. 
 
Följ övningen på sociala medier:

#arrow23 

Facebook: Maavoimat - Armén - The Finnish Army

Panssariprikaati - Armoured Brigade

Twitter: @maavoimat @PanssariPR 

Instagram: @maavoimat

 

Mer information: Arméns vårövningsverksamhet utvecklar den internationella samarbetsförmågan - Armén (maavoimat.fi)

Harjoitukset ja ammunnat Niinisalo, Kankaanpää Satakunta
´