Hoppa till innehåll

Arméns vårövningsverksamhet utvecklar den internationella samarbetsförmågan

Armén
Utgivningsdatum 19.4.2023 15.54
Pressmeddelande
sotilaita metsässä

Armén övar på olika håll i Finland och utomlands i maj-juni. Syftet med övningarna är att vidareutveckla arméns förenlighet och samarbete med koalitionsstyrkorna och Sverige.

Vårens internationella övningsverksamhet inleds med Försvarsmaktens övning Aurora 23 i södra Sverige 1.–11.5.2023. I övningen deltar försvarsmaktens trupper från alla försvarsgrenar och Logistikverket. I övningen deltar från armén, en jägarbataljon från Björneborgs brigad och en luftvärnstropp från Pansarbrigaden, sammanlagt cirka 700 soldater. Under övningen leds arméns trupp av en svensk brigad.

I Finland inleds vårens internationella övning med den mekaniserade övningen Arrow 23 som leds av Pansarbrigaden i Niinisalo 1.–14.5.2023. I övningen deltar trupper från Pansarbrigaden, Karelska brigaden, Kajanalands brigad, Jägarbrigaden, Försvarshögskolan, Uttis jägarregemente och inrättningar som lyder under Huvudstaben. I övningen deltar flygvapnets och arméns flygoperationer. Övningens totala styrka är cirka 2200 soldater, varav cirka 850 är allierade trupper från markstyrkorna i Storbritannien, Lettland, Litauen, Estland och USA.

I norra Finland genomförs utbildning i Försvarshögskolans regi i övningen Lightning Strike 23, 15.–26.5.2023 och i övningen Northern Forest 23, 27.5.–2.6.2023. I övningarna deltar trupper från arméns truppförband, flygvapnet, Gränsbevakningsväsendet, Ledningssystemcentret, Centret för militärmedicin och Logistikverket. Maximalt kommer cirka 8000 soldater att delta i övningarna, varav cirka 1100 kommer att vara internationella trupper från USA, Storbritannien, Sverige och Norge.

Uttis jägarregemente leder övningen Southern Griffin 23 i Södra Finland 10.–21.5.2023. I övningen deltar personal från försvarsmakten, representanter för myndighetsenheter och internationella partner från Förenta staterna och Europa. Övningens totala styrka är cirka 1150 personer. Övningstruppernas verksamhet syns på land-, sjö- och luftområdena i södra Finland.

Övningen Karelian Lock 23 som leds av Karelska brigaden ordnas 26.5.–2.6.2023 i Sydöstra Finland. I övningen deltar trupper från Karelska brigaden, Försvarshögskolan, Björneborgs brigad, Pansarbrigaden, Flygvapnet, Gränsbevakningsväsendet, Logistikverket och Ledningssystemcentralen. Övningen kommer att involvera internationella trupper från USA: s armé. Övningens totala styrka är cirka 7000 soldater, varav internationella styrkor står för cirka 440.

Kajanalands brigad leder övningen Northern Belt 23, 2.–19.6.2023 i områden i Kajana och Vuosanka. I övningen deltar trupper från Kajanalands brigad och Förenta staternas armé. Övningens totala styrka är 340 soldater, varav internationella styrkor står för cirka 160.

Under våren deltar armén också i liten skala i övningen Brave Beduin i Danmark 23.–27.4.2023 och i Adriatric Strike-övningen i Slovenien 29.5.–9.6.2023.  

– Den internationella övningsverksamheten utvecklar kompatibiliteten och samarbetet mellan arméns trupper och metoder. Nationellt fördjupar vi vår kompetens att ta emot och stödja internationella trupper i fråga om underhåll och logistik, säger arméns beredskapschef, överste Kari Kaakinen.

Beväringar, reservister och personal från arméns truppförband och andra försvarsgrenar deltar i vårövningarna övningsvis. Antalet utländska soldater i Finland varierar enligt pågående övningar under maj och juni.

– Övningsverksamheten stöder kompetensen hos beväringar, reservister och ordinarie personal på individ- och truppförbandsnivå. I praktiken övar de internationella trupperna i enlighet med arméns årsplan och truppförbandens utbildningsrytm, och under vårövningarna genomförs också beväringarna som ska hemförlovas, slutkrig, säger överste Kaakinen.

De internationella övningsstyrkornas personal och materiel anländer stegvis till Finland. Truppförbanden ger närmare information om de övningar de leder. 

´