Hyppää sisältöön

Maavoimien kevään harjoitustoiminta kehittää kansainvälistä yhteisoperointikykyä

Maavoimat
Julkaisuajankohta 19.4.2023 15.54
Tiedote
sotilaita metsässä

Maavoimat harjoittelee touko-kesäkuussa eri puolilla Suomea ja ulkomailla. Harjoitusten tavoitteena on kehittää edelleen Maavoimien yhteensopivuutta ja yhteistoimintaa liittouman joukkojen ja Ruotsin kanssa.

Kevään kansainvälinen harjoitustoiminta käynnistyy Ruotsin puolustusvoimien järjestämässä Aurora 23 -harjoituksessa Etelä-Ruotsissa 1.–11.5.2023. Harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimien joukkoja kaikista puolustushaaroista sekä Logistiikkalaitoksesta. Maavoimista harjoitukseen osallistuu jääkäripataljoona Porin prikaatista ja ilmatorjuntajaos Panssariprikaatista, yhteensä noin 700 sotilasta. Maavoimien joukkoyksikkö toimii harjoituksessa ruotsalaisen prikaatin johdossa. 

Suomessa kevään kansainvälisen harjoitustoiminnan avaa Panssariprikaatin johtama mekanisoitu Arrow 23 -harjoitus Niinisalossa 1.–14.5.2023. Harjoitukseen osallistuu joukkoja Panssariprikaatista, Karjalan prikaatista, Kainuun prikaatista, Jääkäriprikaatista, Maasotakoulusta, Utin jääkärirykmentistä sekä Pääesikunnan alaisista laitoksista. Harjoitukseen liittyy Ilmavoimien ja Maavoimien ilmailun lentotoimintaa. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 2200 sotilasta, josta noin 850 on liittolaisten joukkoja Iso-Britannian, Latvian, Liettuan, Viron ja Yhdysvaltojen maavoimista.

Pohjois-Suomessa harjoitellaan Maasotakoulun johdolla Lightning Strike 23 -harjoituksessa 15.–26.5.2023 ja Northern Forest 23 -harjoituksessa 27.5.–2.6.2023. Harjoituksiin osallistuu joukkoja Maavoimien joukko-osastoista, Ilmavoimista, Rajavartiolaitoksesta, Johtamisjärjestelmäkeskuksesta, Sotilaslääketieteen keskuksesta sekä Logistiikkalaitoksesta. Harjoituksissa on mukana enimmillään noin 8000 sotilasta, josta noin 1100 on kansainvälisiä joukkoja Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Ruotsista ja Norjasta. 

Utin jääkärirykmentti johtaa Southern Griffin 23 -harjoituksen Etelä-Suomessa 10.–21.5.2023. Harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimien henkilöstöä, viranomaisyksiköiden edustajia sekä kansainvälisiä kumppaneita Yhdysvalloista ja Euroopasta. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 1150 henkilöä. Harjoitusjoukkojen toiminta näkyy Etelä-Suomen maa-, meri- ja ilma-alueilla.

Karjalan prikaatin johtama Karelian Lock 23 -harjoitus järjestetään 26.5.–2.6.2023 Kaakkois-Suomessa. Harjoitukseen osallistuu joukkoja Karjalan prikaatista, Maasotakoulusta, Porin prikaatista, Panssariprikaatista, Ilmavoimista, Rajavartiolaitoksesta, Logistiikkalaitoksesta ja Johtamisjärjestelmäkeskuksesta. Harjoituksessa on mukana kansainvälisiä joukkoja Yhdysvaltojen maavoimista. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 7000 sotilasta, josta kansainvälisten joukkojen osuus on noin 440. 

Kainuun prikaati johtaa Northern Belt 23-harjoituksen 2.–19.6.2023 Kajaanin ja Vuosangan alueella. Harjoituksessa on mukana joukkoja Kainuun prikaatista ja Yhdysvaltojen maavoimista. Harjoituksen kokonaisvahvuus on 340 sotilasta, josta kansainvälisten joukkojen osuus on noin 160. 

Kevään aikana Maavoimat osallistuu lisäksi pienimuotoisesti Brave Beduin -harjoitukseen Tanskassa 23.–27.4.2023 sekä Adriatric Strike -harjoitukseen Sloveniassa 29.5.–9.6.2023.  

– Kansainvälinen harjoitustoiminta kehittää Maavoimien joukkojen ja menetelmien yhteensopivuutta sekä yhteistoimintaa. Kansallisesti syvennetään osaamistamme vastaanottaa ja tukea kansainvälisiä joukkoja huollon ja logistiikan osalta, kertoo Maavoimien valmiuspäällikkö, eversti Kari Kaakinen.

Kevään harjoituksiin osallistuu harjoituskohtaisesti varusmiehiä, reserviläisiä ja henkilökuntaa Maavoimien joukko-osastoista ja muista puolustushaaroista. Ulkomaalaisten sotilaiden määrä Suomessa vaihtelee touko- ja kesäkuun aikana käynnissä olevien harjoitusten mukaisesti. 

– Harjoitustoiminta tukee varusmiesten, reserviläisten ja kantahenkilökunnan osaamista yksilö- ja joukkotasolla. Käytännössä kansainväliset joukot harjoittelevat Maavoimien vuosisuunnitelman ja joukko-osastojen koulutusrytmin mukaisesti, ja kevään harjoituksissa toteutetaan myös kotiutuvien varusmiesten loppusodat, eversti Kaakinen toteaa. 

Kansainvälisten harjoitusjoukkojen henkilöstöä ja kalustoa saapuu Suomeen vaiheittain. Joukko-osastot tiedottavat johtamistaan harjoituksista yksityiskohtaisemmin ennen niiden alkamista. 

´