Hoppa till innehåll

Arrow 24 stärker kunnandet hos alliansens mekaniserade trupper

Pansarbrigaden
Utgivningsdatum 16.4.2024 11.00
Pressmeddelande
Taisteluvaunu Pohjankankaan harjoitusalueella

Pansarbrigaden leder Arméns övning för mekaniserade trupper Arrow 24 på Pohjankangas skjut- och övningsområde i Niinisalo 26.4 – 14.5.2024.I övningen deltar ca 2600 personer, av vilka största delen är beväringar och ungefär 300 personer ingår i internationella trupper.

I övningen deltar personal och beväringar från Pansarbrigaden, Karelska brigaden, Uttis jägarregemente, Jägarbrigaden, Björneborgs brigad, Markstridsskolan, Försvarsmaktens ledningssystemcenter och 2. Logistikregementet. I övningen deltar Armén med flygverksamhet. Dessutom deltar allierade från Storbritannien, Lettland och Estland i övningen. De internationella truppernas andel av övningsstyrkan är ca 300 personer. Övningen leds av kommendören för Pansarbrigaden, överste Juhana Skyttä.

Målsättningen med övningen är att stärka de mekaniserade truppernas samverkan och kompatibilitet med de allierade samt att utveckla förmågan att ta emot internationellt bistånd och att stöda värdlandet. En ytterligare målsättning är att stärka Försvarsmaktens gemensamma eldanvändning. 

–Arméns övningar för mekaniserade trupper utbildar och övar de mekaniserade trupperna på individ- och truppnivå, såväl gällande beväringar som personal. Att våra allierade deltar i övningen förbättrar samverkansförmågan mellan trupperna som består av olika nationaliteter och skapar en internationell verksamhetsmiljö. Samtidigt fungerar övningen som den viktigaste skjutövningen för de finländska beväringar som deltar i den, berättar överste Skyttä.

Under övningen övar de mekaniserade trupperna i synnerhet stridsavdelningens anfallsstrid och fördröjningsstrid, vilket kräver smidig samverkan mellan de olika vapenslagen.

–För att övningen ska lyckas i en referensram av bataljonstorlek, måste samarbetet mellan de olika vapenslagen fungera smidigt, såväl nationellt som internationellt. Underhållets och de stödjande truppernas verksamhet måste fungera friktionsfritt. Dessutom måste trupperna ha förmåga att samverka med flygstödet, som i denna övning representeras av bl.a. britternas stridshelikopteravdelning AH-64E Apache, säger överste Skyttä.

De nationella truppernas andel av övningsstyrkan är ca 2250 personer, av vilka ca 1850 är beväringar. Försvarsmakten deltar i övningen med ca 500 fordon, av vilka ca 150 är bepansrade fordon. De internationella truppernas styrka uppgår till ca 300 personer och 85 fordon. Från Storbritannien deltar en övningstrupp på ca 200 personer, vars huvudmateriel under övningen är stridshelikoptrarna AH-64E Apache, multirollhelikoptrarna AW159 Wildcat och transporthelikoptrarna CH-47 Chinook. Huvudmaterielen för Lettlands trupper består av pansarskyttebandvagnarna Scimitar och trupptransportvagnarna Spartan. De lettiska truppernas personalstyrka är ca 95 personer. Från Estland deltar ca 45 personer i övningen och huvudmaterielen består av pansarskyttebandvagnarna CV9035.

Följ övningen på sociala medier:

#arrow24

Facebook: Maavoimat - Armén - The Finnish Army

Panssariprikaati - Armoured Brigade

X: @maavoimat @PanssariPR

Instagram: @maavoimat

Mer information: 
https://maavoimat.fi/sv/-/armen-ovar-med-nastan-20-000-soldater-under-varen

´