Hoppa till innehåll

Björneborgs brigad övar lokalförsvar i Egentliga Finland

Björneborgs brigad
Utgivningsdatum 23.8.2022 13.37
Pressmeddelande
varusmiehiä selkä kameraan päin, taustalla poliisiauto

Lokalförsvarsövningen Naantali-Raisio 22 som leds av Björneborgs brigad och koncentreras till Nådendal och Reso samlar en övningstrupp på ungefär 1 200 personer den 4–9 september. I övningen deltar förutom Björneborgs brigad även ett antal myndigheter i området, städerna Nådendal och Reso samt företag och aktörer i området.

Övningsverksamheten inleds med ett skjutövningsskede i Huovinrinne i Säkylä den 2 september. I övningen deltar förutom soldater från Björneborgs brigad även soldater från Marinstaben, Kustflottan, Satakunta flygflottilj, Lufkrigsskolan och 2. Logistikregementet. Största delen av deltagarna består av reservister från Egentliga Finland. Ungefär 550 reservister därifrån deltar i övningen. I övningen deltar ungefär 450 beväringar och 200 som hör till Försvarsmaktens stampersonal. En av övningens målsättningar är att öva personalen och utbilda reservister och beväringar för uppgifter inom lokalförsvaret, såsom skydd av objekt, territorialövervakning och handräckning till annan myndighet.

Förutom lokalförsvaret hör samarbete mellan många myndigheter till övningens centrala huvudteman. Under övningen utvecklas verkställande av lokalförsvar i samverkan med övriga myndigheter i enlighet med lokalförsvarskonceptet. Övningens syfte är bland annat delning av en gemensam lägesbild samt dess skapande i samarbete mellan olika myndigheter. I övningen deltar bland annat Sydvästra Finlands polisinrättning, Egentliga Finlands räddningsverk, Gränsbevakningsväsendet, Försvarsutbildning, städerna Nådendal och Reso samt affärsverk som de äger eller som verkar i området.

Chef för övningen är biträdande kommendören för Björneborgs brigad, överste Riku Suikkanen.

Under övningen syns i olika delar av Nådendal och Reso materiel som hör till övningen samt beväpnade soldater. Vi försöker undvika att utomstående drabbas av störningar och olägenheter, men övningen kan förorsaka kortvariga trafikstopp och bullerstörningar. Då övningsammunition används, isoleras det område där det råder fara för buller.

Lokalsäkerhet runt om i Finland

Övningen Naantali-Raisio 22 är en av sex lokalförsvarsövningshelheter, som leds av Armén och som ordnas två gånger om året runt om i Finland.

Man kan följa övningen på Arméns och Björneborgs brigads sociala medier med hjälp av taggarna: #naantaliraisio22, #paikallispuolustus och #porpr.

www.facebook.com/maavoimat
www.twitter.com/maavoimat @maavoimat
www.instagram.com @Maavoimat
www.facebook.com/PorinPR
www.twitter.com/porinpr @PorinPR
 

´