Hoppa till innehåll

De första nya bepansrade trupptransportfordonen 6x6 till Armén

Armén
Utgivningsdatum 28.1.2022 8.39
Pressmeddelande
Kuvassa Patrian 6x6 miehistönkuljetusajoneuvo talvisessa maisemassa

Armén får de första nya bepansrade trupptransportfordonen 6x6, som har utvecklats inom ramen för ett samarbetsprojekt, som letts av Finland. Fordonen i provserien testas med tanke på en eventuell serieupphandling.

Försvarsmaktens logistikverk har ingått avtalen om upphandling av en provserie av de bepansrade trupptransportfordonen Patria 6x6. I provserien ingår tre bepansrade trupptransportfordon med tillhörande utrustning samt utbildning i användning och service av fordonen. Det totala värdet av upphandlingen utan moms uppgår till ca 3,9 miljoner euro. Fordonen levereras till Armén i juni.

De fordon som nu upphandlas kommer att testas av Armén under 2022. På basis av testen fastställs fordonens slutgiltiga utrustning med tanke på en eventuell serieupphandling. Målsättningen är att serieupphandlingen ska genomföras med början år 2023. Om upphandlingen besluts separat.

Arméns pansarfordonsprojekt inleddes år 2019 som ett multinationellt samarbete med Lettland, Estland och Patria under Finlands ledning (det s.k. CAVS-projektet, Common Armoured Vehicle System).

Genom projektet utvecklas Arméns truppers rörlighet på hjul ända fram till 2060-talet. Kring Patrias 6x6-chassi har man i samarbete med Patria och Lettland utvecklat ett hjulgående pansarfordonssystem som uppfyller de gemensamma kraven och ett kommandoplatsfordon och ett bepansrat trupptransportfordon, som baserar sig på systemet.

- Projektet har framskridit väl, och det internationella samarbetet under projektet har varit ytterst smidigt. Fordonsversionen, som lämpar sig för transport av manskap, är nu färdig, och det är fint att vi får ta de första fordonen i testbruk. Det nya fordonet innebär en betydande förbättring av truppernas rörlighet, och dessutom har ergonomiska aspekter som rör manskapet beaktats på ett utmärkt sätt, konstaterar överstelöjtnant Riku Rantakari vid Arméstaben.

Projektet framskred till utrednings- och produktutvecklingsskedet på hösten 2020. En avsiktsförklaring mellan Finlands försvarsministerium och Patria gällande en order på 160 nya bepansrade trupptransportfordon till Finland undertecknades förra hösten. Även Sverige har meddelat om sitt intresse att ansluta sig till projektet.

Armén informerar om hur projektet framskrider.

Vårt föregående meddelande hittar du här

Bild: Patria