Hoppa till innehåll

Den finska och svenska arméns gemensamma planeringsövning främjar samverkan

Armén
Utgivningsdatum 4.8.2021 12.28
Pressmeddelande
Suomalainen ja ruotsalainen sotilas Northern Forest -harjoituksessa Pohjois-Suomessa kesäkuussa 2021.
Foto: David Kristiansen, Försvarsmakten (Sverige)

Den finska och svenska armén övar planering av operationer och samverkan på arménivå inom Övre Lapplands område under tiden 16 – 20.8.2021. Målsättningen för övningen är att utveckla samverkan mellan den finska och svenska armén och göra samarbetet med svenskarna ännu smidigare än tidigare.

Under övningen ökar man finländarnas och svenskarnas ömsesidiga kunskaper om varandras styrkor, materiel, utrustning samt taktiska tänkande. Vidare planerar man den framtida samverkan och utvecklandet av samarbetet i fortsättningen.

Övningen leds av Arméns beredskapschef, överste Kari Kaakinen. I övningen deltar totalt ca 50 personer, av vilka ca 20 är svenskar. Ingen övningsverksamhet äger rum i terrängen eller på allmänna områden.

Under övningen iakttar man de försiktighetsåtgärder gällande coronapandemin, som föreskrivits av myndigheterna i anslutning till bl.a. testning, säkerhetsavstånd, hygienanvisningar och användning av ansiktsmasker.

Övningen är en del av försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige. Motsvarande övningar har arrangerats under tidigare år såväl i Finland som i Sverige.

Foto: David Kristiansen, Försvarsmakten (Sverige)

Foto: Christian Haratani, Försvarsmakten (Finland)

´