Hoppa till innehåll

Finland deltar i övningen Cold Response 2022 i Nordnorge

Armén
Utgivningsdatum 4.3.2022 10.17
Pressmeddelande
kuva jossa suomalainen sotilas

Försvarsmakten deltar i vinterövningen Cold Response 2022, som arrangeras av Norges försvarsmakt i området Narvik–Bardufoss i Nordnorge 18.3–2.4.2022. Genom att delta i övningen utvecklar Finland den nationella försvarsförmågan, det bilaterala samarbetet med Norge samt försvarssamarbetet med Sverige. 

Från Försvarsmakten deltar totalt 680 personer i övningen. Av dem är ca 470 beväringar och 30 reservister. De deltagande trupperna kommer huvudsakligen från Kajanalands brigad, Jägarbrigaden och Björneborgs brigad. Förutom trupperna från Armén deltar stabs- och förbindelseofficerare från Huvudstaben, Marinen, Flygvapnet, Försvarsmaktens ledningssystemcenter samt Försvarsmaktens logistikverk. Övningsstyrkans huvudmateriel består av bandlastbilar, Leopard 2A4-stridsvagnar och tunga raketkastare.

Övningen utvecklar prestationsförmågan och den verkställande kapaciteten hos Arméns trupper samt beredskapen att agera i en arktisk och internationell omgivning. Största delen av trupperna består av Arméns beredskapsenheter, som har förmåga att fungera i krävande stridsuppgifter.

– Under övningen testar vi beväringarnas internationella samverkans- och prestationsförmågan samt övar reservister i krigstida uppgifter. Övningen utvecklar också vår beredskap att ta emot värdlandsstöd samt koncentrera trupper, beskriver Arméns operationschef, brigadgeneral Tero Ylitalo.

Övningen är en planmässig del av det bilaterala samarbetet mellan Finland och Norge samt en fördjupning av försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige. Under övningen fungerar den finländska stridsavdelningen som en del av en svensk brigad.

– Övningen förbättrar samarbetet mellan Finland, Sverige och Norge i ett arktiskt verksamhetsområde i utmanande vinterförhållanden. Att öva tillsammans med en svensk brigad ger oss möjlighet att utveckla FISE-förmågan att agera operativt tillsammans, berättar brigadgeneral Ylitalo.

Deltagandet i övningen Cold Response 2022 ingår i  Försvarsmaktens internationella utbildnings- och övningsverksamhet år 2022 och har godkänts av Försvarsministeriet. Armén har deltagit i planeringen av övningen och har under planeringen ställt upp egna nationella övningsmålsättningar. Finland deltog senast i övningen 2016.

Under genomförandet av övningen beaktas såväl de COVID-19-anvisningar som Norge ställt upp och de nationella COVID-19-anvisningarna. Under övningen vidtar man försiktighetsåtgärder (indelning i avdelningar, handhygien, användning av ansiktsmasker) enligt den rådande coronasituationen. Övningstrupperna undviker extra kontakter innan de förflyttar sig till Norge. Trupperna testas i Finland före avfärden och på nytt då de anländer till Norge.

Cold Response 2022

  • Cold Response är en övning i vinterförhållanden, som leds av Norges försvarsmakt. I övningen deltar totalt cirka 30 000 soldater från olika länder.
  • Övningen arrangeras 14.3-1.4.2022 i södra, mellersta och norra Norge.
  • Övningsorganisationen består av Norges försvarsmakt, partnerländer som Finland och Sverige samt Natos medlemsstater. Förenta staterna, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna ställer upp de största trupperna.
  • Övningen ordnas vartannat år. Föregående gång deltog Finland år 2016. År 2020 avbröts övningen p.g.a. det dåliga coronaläget.

Följ med övningen!

#coldresponse
Facebook.com/maavoimat  
Twitter.com/maavoimat  
Instagram.com/maavoimat 


Läs mera om övningen !

´