Hoppa till innehåll

Försvarsmakten bygger ny prestationsförmåga med obemannade flygfarkoster, UAV

Armén
Utgivningsdatum 11.4.2022 8.56
Pressmeddelande
Kuvassa lennokkikuvaa maastosta.

Armén ansvarar för att för hela Försvarsmakten bygga upp ett UAV-system som lätt kan tas i bruk. Grunden för ett bärbart UAV-system har lagts genom forskning och målsättningen med systemet är att i betydande utsträckning förbättra truppernas omedelbara underrättelseinhämtning oberoende av förhållandena.

För att kunna bygga upp förmågan har Försvarsmakten med en upphandlingsannons begärt in anbudsansökningar för att kartlägga vilka systemleverantörer som finns och för att senare inleda förhandlingar med lämpliga leverantörer. Målsättningen är att upphandla 1000 - 2000 prestationsdugliga system som kan användas dygnet runt och under alla förhållanden. Avsikten är att UAV-systemen ska användas av de olika försvarsgrenarnas trupper och vapenslag, för spaning, övervakning och målanvisning, i allt från kustområden i söder till Lappland i norr.

- Projektet har framskridit planenligt från forskning kring UAV-system till testning av de system som finns tillgängliga på marknaden och omsorgsfull analys och fastställning av vilka krav som bör uppfyllas. För tillfället letar vi efter en leverantör som uppfyller de krav som ställs på den här helt nya prestationsförmågan. Vi letar efter ett system som fungerar i olika väderförhållanden och varierande miljöer – året om. Det måste också gå lätt att lära våra värnpliktiga hur systemet fungerar, konstaterar överstelöjtnant Riku Rantakari från Arméstaben.

Försvarsmaktens logistikverk har med en upphandlingsannons på webbplatsen Hankintailmoitukset.fi och internationella anslagstavlor begärt in anbudsansökningar för UAV-system av systemtillverkare, som har tid på sig till 9.5.2022 att svara.

Utgående från leveransklara referensprodukter som uppfyller de uppställda kraven och kraven på leverantörernas lämplighet kommer kandidater att väljas ut för förhandlingar.

Planen är att förhandlingarna ska vara avklarade under början av 2023. Vid förhandlingarna preciseras tillsammans med leverantörerna vilka krav som ska uppfyllas samt innehållet i anbuden på basen av egenskaperna hos de system som erbjuds samt dess antal. Avsikten är att senast till sommaren 2023 fatta beslut om leverantör och system och att börja lära ut hur systemet fungerar under andra halvan av 2023.

Det totala värdet av den tvååriga upphandlingen som inleds 2023 är ungefär 14 miljoner euro.
 

´