Hoppa till innehåll

Försvarsmakten högtidlighåller självständighetsdagen med riksparad i Fredrikshamn

ArménMarkstridsskolan
Utgivningsdatum 9.11.2022 9.07
Pressmeddelande
Varusmiehiä marssimassa

Försvarsmakten högtidlighåller Finlands 105:e självständighetsdag den 6 december med en riksparad i Fredrikshamn. Temat för paraden är Tillsammans skapar vi trygghet. Paradmönstringen arrangeras på Fredrikshamns idrottsplan och förbimarschen på Kadettikoulunkatu. Publiken kan bekanta sig med Försvarsmaktens och andra myndigheters materiel på Suomen lipun aukio. Det är fritt inträde till evenemangen.

I paraden deltar trupper från Armén, Marinen, Flygvapnet och Försvarshögskolan samt Gränsbevakningsväsendet och veteran- och försvarsorganisationerna, totalt ca 1200 personer. Under evenemanget visas dessutom materiel från Polisen, Räddningsverket och Tullen.

Paradmönstringen startar klockan 12 på Fredrikshamns idrottsplan, där paradtrupperna börjar gruppera sig från och med klockan 11.30. Det lönar sig att komma till mönstringsplatsen redan innan trupperna börjar gruppera sig för att följa med Uttis jägarregementes transporthelikopter NH90:s flygning från och med klockan 11.20.

I förbimarschen som börjar klockan 13.15 på Kadettikoulunkatu deltar ca 900 personer till fots och i den motoriserade avdelningen deltar ca 50 fordon från Försvarsmakten, Polisen och Tullen. I slutet av förbimarschen marscherar traditionsekipage från Rakuunakilta. Under förbimarschens överflygningar kan man se Arméns NH90 transporthelikoptrar och Hughes MD500 lätthelikoptrar samt Flygvapnets F/A-18 Hornetjaktplan och Hawk-jetskolflygplan. Överflygningarna förorsakar buller i Fredrikshamnområdet.  

Förbimarschen tas emot på Kadettikoulunkatu vid Reservofficersskolans huvudbyggnad. Trupperna som marscherar till fots inleder förbimarschen i korsningen av Kadettikoulunkatu och Erottajankatu, och de motoriserade delarna i korsningen av Annankatu och Koulukatu. Förbimarschen fortsätter från Kadettikoulunkatu till Maariankatu.

Försvarsmaktens logistik- och materielchef, generallöjtnant Timo Kakkola utför paradmönstringen och tar emot förbimarschen. I hans sällskap befinner sig under förbimarschen Fredrikshamns stadsfullmäktiges ordförande Titta Erkkilä. Hedersgäster på paraden är veteraner och lottor från våra krig. Paradtrupperna kommenderas av Arméns operationschef, brigadgeneral Tero Ylitalo.  Fältandakten vid mönstringen hålls av Försvarsmaktens logistikverks fältprost Kari Mannermaa. För paradarrangemangen svarar Markstridsskolan och för musiken Dragonmusikkåren. Som konferencier för paraden fungerar journalisten Riku Rantala, kapten i reserven.

På Suomen lipun aukio har Försvarsmakten och de andra myndigheterna på självständighetsdagen ett gemensamt verksamhetsfält, där man kan bekanta sig med materiel och verksamhet.

Paraddagens program

Klockan  
8.00 Flagghissning vid Reservofficersskolans huvudbyggnad 
9.00 Kransnedläggning i parken vid Johanneksen kirkko
9–16  Försvarsmaktens och andra myndigheters verksamhetsfält på Suomen lipun aukio
10.00 Festgudstjänst i Mariakyrkan

11.20

NH90-transporthelikopterns flygning över Fredrikshamns idrottsplan
11.30 Paradtrupperna börjar gruppera sig för mönstring på Fredrikshamns idrottsplan
12.00 Paradmönstring på Fredrikshamns idrottsplan
13.15 Förbimarsch på Kadettikoulunkatu

Paraden påverkar trafiken i Fredrikshamn

Paraden påverkar trafikarrangemangen i Fredrikshamnsområdet. Paradförberedelserna syns från och med den 4 december. Trupperna övar på måndag 5.12 i områdena nära idrottsplanen, Rantakatu, Vepanpolku samt Viipurinkatu. Paradförberedelserna och förflyttningarna av materiel förorsakar tillfälliga avbrott i användningen av vägnätet 5.12. och 6.12.

Vi ber publiken komma i tid till evenemangsplatserna på självständighetsdagen och röra sig till fots.

Vi informerar närmare om trafikarrangemangen fr.o.m. vecka 47.

Följ med paraden

Det är fritt inträde till evenemanget och vi hälsar publiken varmt välkommen att följa med dagens händelser. Vi ber publiken iaktta de regionala hälsomyndigheternas anvisningar gällande publikevenemang.

Paradområdet är flygförbudsområde och av säkerhetsskäl är det absolut förbjudet att flyga obemannade luftfarkoster under evenemanget. Undantag utgör endast myndighetsverksamhet.

Man kan också följa med paraden på Försvarsmaktens kanaler för sociala medier och på vår webbplats:

puolustusvoimat.fi/sjalvstandighetsdagen
Facebook
Twitter
Instagram

#försvarsmakten #självständighetsdag #paraden

Välkomna!

´