Hoppa till innehåll

Försvarsmakten stöder Gränsbevakningen i tryggandet av läget vid gränsen

Armén
Utgivningsdatum 20.11.2023 18.22
Pressmeddelande

Försvarsmakten stöder Gränsbevakningsväsendet i tryggandet av gränssituationen genom att inrätta handräckningsavdelningar som bistår personalen med att bygga ordningshinder. Dessutom ger Försvarsmakten materiellt stöd. Handräckningsavdelningarnas uppgift inleddes söndagen den 19.11.2023. Avdelningarna består av personal och beväringar från arméns truppförband.

Handräckning är en av försvarsmaktens lagstadgade uppgifter. Armén ansvarar för handräckning på land. Armén utför i genomsnitt 400–500 handräckningsuppdrag per år. Typiska handräckningsuppdrag är röjning av krigstida ammunition, isolering av områden samt eftersökning av personer.

Handräckning till andra myndigheter kan omfatta till exempel att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, förebygga och avbryta terroristbrott och i övrigt trygga samhället. Enligt värnpliktslag används beväringarna inte i tjänstgöringssituationer som innefattar farliga moment, såsom gripande av farliga personer, röjning av sprängladdningar, uppgifter som kräver användning av vapenmakt eller andra liknande farliga uppdrag.

´