Hoppa till innehåll

Frivillig militärtjänst för kvinnor - tveka inte! Lämna in ansökan senast den 1.3.

Kajanalands brigad
Utgivningsdatum 3.2.2021 14.38

Försvaret angår alla, säger vi. Frivillig militärtjänst för kvinnor är på många sätt en så kallad win-win-situation som bägge parterna kan få konkret nytta av.

Försvarsmakten får kompetenta och motiverade trupper för Finlands militära försvar och beredskap. Kvinnorna å sin sida får utbildning och erfarenhet som de vill ha för att planera sina liv. Ansökningstiden till frivillig militärtjänst för kvinnor går varje år ut den 1.3. Om du funderar på att söka, tveka inte!

Kvinnornas värnplikt skiljer sig väldigt lite från männens. Eftersom det för kvinnor är frivilligt att söka sig till militärtjänsten ska kvinnor mellan 18 och 29 år fylla i och skicka in sin ansökan jämte bilagor till närmaste regionalbyrå senast den första mars.

I ansökningsblanketten ska du ange personuppgifter och information samt önskemål gällande när du vill träda i tjänst, d.v.s. när det skulle passa dig bäst att inleda tjänstgöringen och vid vilket truppförband du helst skulle vilja tjänstgöra. Den viktigaste bilagan är läkarutlåtandet där en läkare fastställer din hälsomässiga tjänstduglighet. När du har allt du behöver skickar du bara in ansökan. I framtiden kommer man också att kunna söka elektroniskt.

Om du har frågor gällande ansökan eller tjänstgöringen kan du kontakta din närmaste regionalbyrå, vi hjälper dig gärna.

 

Den vanligaste frågan är om man som kvinna klarar sig i milin. Om du har normal hälsa och fysisk kondition klarar du dig säkert. Din attityd är det som gäller. Kvinnor i det militära är i dag inget konstigt längre eftersom kvinnor har gjort militärtjänst ända sedan 1995.

Undersergeant Essi-Maria Lillman inledde sin tjänstgöring förra året vid Norra Karelens gränsbevakningssektion i Onttola. Hon berättar att hennes allmänna intresse för försvar och tjänstgöring fick henne att söka.

- Då jag inledde min tjänstgöring för ca ett år sedan var min målsättning att tjänstgöra i ett år och gå ledarutbildningen. Jag ville få ut så mycket som möjligt av militärtjänstgöringen och utmana mig själv. Jag tycker att tjänstgöringen och de utmaningar jag har bemästrat under den har stärkt min självsäkerhet och problemlösningsförmåga samt min mentala utveckling. Dessutom har jag lärt mig och gjort mycket sådant som jag inte skulle ha kunnat göra i det civila. 

- Jag har trivts bra med tjänstgöringen och det här halvåret har gått fort. Utbildningen har varit intressant och jag ser fram emot resten av tjänstgöringen, i synnerhet de nya utmaningar som chefsperioden kommer att föra med sig.

Detsamma säger rekryt Aliisa Pekkanen som inledde sin tjänstgöring vid samma tjänstgöringsplats i början av januari.

- Jag tycker att tjänstgöringstiden har varit bra även om det i början var en omställning att anpassa sig till den nya rytmen.

När ansökningarna är inlämnade kallas kvinnorna till ett urvalstillfälle som regionalbyråerna ordnar under våren. Urvalstillfället motsvarar i hög grad uppbåden och på plats för att berätta om sina erfarenheter finns nästan alltid en kvinna som gör militärtjänst. I samband med urvalet får du omfattande information om tjänstgöringen. Det lönar sig dock att läsa på redan i förväg, tex. på Försvarsmaktens webbplats. Vi bekräftar din hälsomässiga tjänstduglighet och du beordras under beaktande av dina önskemål till tjänstgöring i en lämplig kontingent och vid ett lämpligt truppförband.

Från och med nu är fortsättningen i praktiken nästan identisk med männens, tjänstgöringen inleder du på samma sätt som alla andra. Vid truppförbandet får du din utrustning och vid vissa truppförband sker också inkvarteringen i gemensamma stugor. Du har alltså samma förutsättningar i starten som dina tjänstgöringskamrater. Den enda skillnaden är att som frivillig har du rätt att avbryta tjänstgöringen utan särskild grund inom de första 45 dygnen från det att tjänstgöringen inletts. Om du fortsätter tjänstgöringen gäller samma förutsättningar för dig som för alla andra fram till hemförlovningen och även därefter i reserven. Därefter är du värnpliktig fram tills du fyller 60 år.

Detta innebär att du placeras i de krigstida trupperna och att du, om du får en repetitionsövningsorder är förpliktad att delta. Värnplikten erbjuder också goda möjligheter att stärka din försvarsberedskap, till exempel genom att delta i Försvarsmaktens frivilliga övningar och genom ett brett urval av Försvarsutbildningsföreningens kurser som du kan anmäla dig till. Du kan också gå med i en reservistorganisation i ditt område och därmed delta i lokal föreningsverksamhet. Man ska inte heller glömma att den kanske för dig största nyttan ligger i den utbildning och erfarenhet som du har fått vid Försvarsmakten och som du kan ha användning av för att utveckla dina civila kompetenser.

Den finländska värnplikten lever och utvecklas. Lillman och Pekkanen anser att det är bra att också kvinnornas möjligheter att göra militärtjänst utvecklas.

Lillman tycker att diskussionerna kring kvinnlig värnplikt är intressanta.

- Jag tycker att den nuvarande modellen fungerar ganska bra även om det skulle vara mer jämlikt om värnplikten skulle gälla både män och kvinnor. Jag har med intresse följt diskussionen om uppbåd för hela årskullen och allmännyttig medborgartjänst och jag är intresserad av hurdana beslut dessa diskussioner kommer att leda till.

Om vi lyckades väcka ditt intresse för frivillig militärtjänst för kvinnor - tveka inte!

»intti.fi/sv/pa-vag-till-milin

Joukko-osasto Kajaani
´