Hoppa till innehåll

Gardesjägarregementet deltar i Försvarsmaktens huvudkrigsövning

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 21.5.2021 14.19 | Publicerad på svenska 26.5.2021 kl. 10.58
Pressmeddelande
Kolme sotilasta juoksee aseiden kanssa vanhassa rakennuksessa.

Stadsjägarna som utbildats i Sandhamn visar prov på sin stridsberedskap i övningen Ritva 21, som leds av Marinstaben och som Gardesjägarregementet deltar i den 27 maj–2 juni 2021. Försvarsmaktens huvudkrigsövning år 2021 är indelad i tre delövningar, och regementet deltar i den sydligaste av dem.

- I övningen Ritva 21 säkerställer vi att de beväringar som hemförlovas i juni har de färdigheter som krävs innan de överförs till reserven, betonar kommendören för Gardesjägarregementet, överste Petteri Tervonen.
- Övningen som pågår en vecka erbjuder också en bra gemensam erfarenhet som avslutning på tjänstgöringen under coronapandemin.

De tre försvarsgrenarnas gemensamma krigsövning övningen Ritva 21 erbjuder utmärkta ramar för att öka Gardesjägarregementets truppers prestationsförmåga och beredskap att fungera i krävande stridsuppgifter i bebyggelse i situationer som utvecklas snabbt. I övningen utvecklar och upprätthåller man samtidigt reservens kunnande och beredskap. 

Från Gardesjägarregementet deltar sammanlagt 1 000 personer i övningen Ritva 21. Beväringarnas antal uppgår till ungefär 800, och antalet reservister är knappt 100. För Beredskapsenheten som består av stadsjägare är övningen det så kallade slutkriget. För militärpoliserna är det fråga om en mellanövning.

Militärpoliserna övar framför allt i huvudstadsområdet. Beredskapsenheten, Spaningskompaniet och Stabs- och signalkompaniet övar på ett område som sträcker sig från huvudstadsområdet till Satakunta. Övningar hålls i Helsingfors, Esbo, Kankaanpää, Säkylä, Oripää, Kiikala, Lojo och Kyrkslätt. De övningar som hålls utanför huvudstadsområdet sker huvudsakligen på Försvarsmaktens område.

I övningen Ritva 21 som leds av Marinstaben deltar trupper från Armén, Marinen och Flygvapnet. Övningens totala styrka är över 6 000 personer. I övningen deltar förutom beväringar och anställda även ungefär 700 reservister, av vilka majoriteten i Arméns trupper.

#PVPSH
#Ritva21
#kaartjr

Kontaktuppgifter för medier:

Meri Leppänen, informatör
0299 421 235, [email protected] 

´