Hoppa till innehåll

Gardesjägarregementet övar i huvudstadsregionen 9.–15.4.2022

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 7.4.2022 15.56 | Publicerad på svenska 8.4.2022 kl. 13.12
Pressmeddelande
2. Sotilaspoliisikomppania harjoittelee Tapiolan metroasemalla

1. och 2. Jägarkompaniet, Stabs- och signalkompaniet samt 2. Militärpoliskompaniet från Gardesjägarregementet övar i huvudstadsregionen 9–15.4. Övningsområdet omfattar Helsingfors, Esbo, Vanda, Tusby och området kring Helsingfors-Vanda flygfält.

Övningen är en stridsövning där enheter som utbildar beväringar tränar sina trupper i att fungera i sina uppgifter enligt utbildningsgren, både i bebyggda områden och i skogig terräng. Övningen ingår i Gardesjägarregementets årliga utbildningsplan och omfattar även övning av myndighetssamarbete tillsammans med Helsingforspolisen.

Under övningen används övningsammunition inne i de byggnader som reserverats för övningen. Närmare information om övningsplatser och -tidpunkter finns i bullermeddelandet i slutet av texten.

Totalt deltar omkring 370 personer från olika enheter (beväringar och personal) i övningen. I övningen deltar 50 fordon. En del av fordonen är bepansrade. Beväringarna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Utbildarna bär gula varselvästar. 

  • Underofficerskurs 52 övar i Malmgård i Helsingfors 9-11.4.2022
  • 1. Jägarkompaniet övar i Hagalund i Esbo 11-12.4.2022
  • 2. Jägarkompaniet övar i Hagalund och Olars i Esbo samt i Nordsjö, Malmgård och Kungseken i Helsingfors 11-14.4.2022
  • Stabs- och signalkompaniet övar i Brännberga, Vinikby och Maantienkylä i Vanda samt i Korpikylä, Pirunkorpi och Seepsula i Tusby 11-14.4.2022
  • 2. Militärpoliskompaniet övar i Nordsjö i Helsingfors 14-15.4.2022
     

 

´