Hoppa till innehåll

Gardesjägarregementet övar i Nordsjö, Helsingfors 6.–7.4.2022

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 4.4.2022 17.04
Pressmeddelande

2. Militärpoliskompaniet från Gardesjägarregementet övar i Nordsjö, Helsingfors under tiden 6.–7.4.2022. Övningen förorsakar inte buller i utomhus. Mer information i bullermeddelande.

Övningen är en stridsövning där manskap som utbildas till militärpoliser övar att fungera som en del av en militärpolisgrupp. De lär sig anpassa verksamheten till exempel i en situation som plötsligt kräver att maktmedel används. Gruppcheferna övar på att leda sin egen grupp vid strid i bebyggelse.

Cirka 70 personer (beväringar och personalen) deltar i vardera övningen. Beväringarna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Utbildarna bär gula varselvästar. 

´