Hoppa till innehåll

Huvudstriderna i Nordic Response 24-övningen inleds

Armén
Utgivningsdatum 7.3.2024 10.18
Pressmeddelande
panssarivaunu lumisessa maastossa

Den del av huvudstriden som genomförs på finska sidan i och med militärövningen i övningsserien Steadfast Defender 24 äger rum i området mellan Hetta och Kivilompolo från den 7 till den 9 mars. Striderna kommer att påverka trafiken i området.

Händelserna under övningen inleds med ett läge där det norra området av alliansen har angripits, vilket aktiverar artikel 5 i Nordatlantiska fördraget så att medlemsländerna förpliktas försvara det attackerade landet. De allierade länderna och partnerskapslandet Sverige har flyttat sina styrkor till området, och de intensivaste striderna utifrån övningsläget börjar på torsdagen den 7 mars. Arméns trupper strider i en division som bildats av Finland, Sverige och Storbritannien, och på andra sidan strider finländare, svenskar och norrmän i en norskledd bataljon. Med truppernas verksamhet modelleras en situation där en extern aktör angriper de nordiska länderna. Styrkorna som fördelats på motsatta sidor får öva upp nyttiga färdigheter. Bland annat övar den angripande sidan att återta områden, medan den andra sidan övar hur man fördröjer ett anfall. I praktiken syns och hörs stridsfasen i gränsområdet mellan Finland och Norge bl.a. som ljud av övningsammunition samt materielförflyttning.

Övningen modellerar ett realistiskt läge

I stridsövningarna strävar man efter att skapa ett så realistiskt läge som möjligt där man avancerar i enlighet med verkliga stridsrörelser såsom truppcheferna planerat. På grund av detta sker tillfälliga vägavstängningar i området för att möjliggöra truppernas operativa verksamhet och taktiska stridsrörelser.

Huvudstriderna påverkar trafiken betydligt på väg 93 mellan Hetta och Kivilompolo och fortsätter in i Norge fram till korsningen mellan E45 och väg 92. Cirka 4 000 finländska, svenska och norska soldater med hundratals fordon rör sig längs vägen.

Striderna kommer att orsaka kortvariga vägavstängningar under de inledande faserna av striderna mellan 7-8 mars mellan Hetta och Palojärvi och mellan 9–10 mars mellan Palojärvi och gränsområdet. Trafik på vägen under striderna kommer att möjliggöras assisterad eller med hjälp av vägledning om trängsel uppstår vid vägspärrarna. Hastighetsbegränsningen har även sänkts norr om Leppäjärvi.

´