Hoppa till innehåll

Milin ger färdkost för livet - en ny kontingent inleder sin tjänstgöring

Armén
6.7.2018 9.42
Nyhet
Markus Lautala seisoo vanhan tykin vieressä
Markus Lautala inleder sin tjänstgöring vid Markstridsskolan den 9 juli.

Måndagen den 9 juli fylls kasernerna av nya rekryter. I arméns åtta truppförband inleder cirka 9 500 ungdomar sin tjänstgöring.

Antalet rekryter i de största truppförbanden, Karelska brigaden, Kajanalands brigad och Björneborgs brigad, är ca 2 000 i vart och ett av dem. Antalet kvinnor som inleder frivillig militärtjänst är nästan 600.

Beväringstjänsten består av utbildningsperioder, som börjar med grundläggande utbildning och avancerar mot det huvudsakliga målet för utbildningen, krigstida färdigheter och uppgifter.

Tjänstgöringen börjar med grundutbildningsperioden, som räcker åtta veckor. Under de första veckorna lär sig beväringarna grunderna för trygg verksamhet som enskild soldat och som stridspar. Innehållet i utbildningen under grundutbildningsperioden och det sätt på vilket den förverkligas är detsamma inom alla försvarsgrenar. Under grundutbildningsperioden bedöms även lämpligheten för special- och ledarutbildning.

Text: # I Intews startar 12 500 nykomlingar sin tjänst den 9 juli. Anställd 165 dagar: 43%, 255 dagar 14%, 347 dagar 43%, tjänstemän 35%. Mångsidiga uppgifter t.ex. Specialuppgifter t.ex. kommunikation, juridiskt område, informationsteknik och forskning, specialstyrkor t.ex. fallskärmshoppare och militärmusiker, akutaenheter, ledarskapsutbildning, specialkurser för flygvapnet, militärförare, hundhandlare, militärpolis, medicinsk personal. Ta reda på servicealternativ på varusmies.fi

Då grundutbildningsperioden upphör görs de slutliga urvalen till manskapsutbildningen och underofficersutbildningen. Samtidigt bestäms tjänstgöringstiden enligt utbildningen: 165, 255 eller 347 dygn. 35 % av beväringarna får ledarutbildning.

Den nuvarande beväringstjänsten utvecklas genom programmet Utbildning 2020. Programmet tar beväringsutbildningen till 2020-talet.

#Inttiedessä

Markus Lautala från Fredrikshamn inleder sin tjänstgöring i Reservofficersskolan vid Markstridsskolan i Fredrikshamn. Lautala har positiva förväntningar på tjänstgöringen.

– Att göra beväringstjänsten är en självklarhet och viktig sak för mig. Mina kamrater och släktingar har berättat varierande historier från beväringstiden och jag vill uppleva dem själv.

Lautala bekantade sig med tjänstgöringsalternativen före uppbådet. Uppfattningen och målsättningarna har preciserats i och med tjänstgöringen närmar sig.

– Jag är övertygad om att tjänstgöringen blir en utmaning och att det känns tungt ibland. Det är en sak som jag förväntar mig. Också ledarutbildning intresserar absolut, säger Lautala som har siktet inställt på militärpolislinjen.

Beväringstjänsten ger vägkost för framtiden. Förutom att man får nya vänner genom tjänstgöringen ger den beredskap att utvecklas och växa som människa. Så tänker också Markus Lautala inför tjänstgöringen.

– Man får säkert nya kamrater genom tjänstgöringen. Jag tror också att beväringstjänsten utvecklar mig på det psykiska planet.

Försvarsmakten utbildar beväringar för många olika uppgifter. Urvalen till olika utbildningar sker genast under grundutbildningsperioden. Det lönar sig för dig att delta fullt ut genast från början, så att du kommer till den utbildning du önskar.

Du kan få ut mera av milin och utnyttja dina speciella färdigheter genom att söka dig till specialuppgifter i början av tjänstgöringen. Mångsidiga tjänstgöringsformer finns inom kommunikation, idrott eller juridik. Du kan alltså på många sätt ha nytta av de färdigheter du skaffat dig i det civila. Ansökningstiden till specialuppgifter för rekryterna i kontingent 2/18 infaller 9-29.7.2018. Läs mera och se vilka alternativ du har

Ytterligare information om bland annat olika tjänstgöringstider och -uppgifter hittar du på adressen varusmies.fi/sv.