Hoppa till innehåll

Det självständiga Finlands fältartilleri och Artilleriskolan fyller 100 år

Armén
Utgivningsdatum 30.1.2018 9.53
Pressmeddelande

I februari 2018 har det gått hundra år sedan det självständiga Finlands fältartilleri och Artilleriskolan grundades. Försvarsmakten hedrar fältartilleriets och Artilleriskolans 100-åriga historia och ordnar fredagen den 9 februari i Helsingfors en materielutställning som presenterar artilleriets verksamhet.

Armén ställer ut artillerimateriel på Senatstorget i Helsingfors fredagen den 9 februari. På utställningen kan allmänheten bekanta sig med bland annat fälthaubitsar och -kanoner samt raketkastare. Den nyaste är en 155 mm pansarhaubits K9 "Moukari" ("Släggan").

Krigstida materiel förevisas av Tunga sektionen 1:s traditionsförening.

I samband med materielutställningen ordnas även uppvisningar av ställningskörning med hästdraget artilleri. Uppvisningarna genomförs av föreningarna Niinisalon Ratsastajat ry och Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry.

Fältartilleriet utgör en strategisk del av arméns prestationsförmåga. Artilleriet utvecklas målmedvetet och långsiktigt genom att följa med branschens och teknologins utveckling och möjligheter. Fältartilleriet är ett mångsidigt och tekniskt vapenslag som passar utmärkt för en värnpliktsarmé och erbjuder ett stort antal utbildningsalternativ.

– Vårt artilleri har utvecklats i den riktning som general Nenonen stakade ut, med utgångspunkt i vårt nationella försvar och vår värnpliktsarmé. Finland har västra Europas slagkraftigaste artilleri. Inom artilleriet litar vi på våra värnpliktigas, såväl beväringarnas som reservisternas, förmågor och kompetens även i de mest krävande situationer. Denna kompetens påvisar vi kontinuerligt vid våra nationella övningar. Vårt utbildningssystem fungerar och vi kan vara stolta över våra värnpliktstruppers kompetensnivå samt vårt artilleris prestationsförmåga, konstaterar artilleriinspektören vid arméstaben, överste Pasi Pasivirta.

Vid artilleriregementena i arméns truppförband; Kajanalands artilleriregemente i Kajana, Satakunta artilleriregemente i Niinisalo, Karelens artilleriregemente i Vekaranjärvi och Jägarartilleriregementet i Parolannummi samt Artilleriskolan i Niinisalo som är en del av Markstridsskolan, värnar man om de vid fältartilleriet grundade fältartilleriregementens traditioner.

Artilleriskolan utbildar fältartilleriets yrkesmilitärer och ansvarar för deras fortbildning. Artilleriskolan deltar i planeringen och genomförandet av arméns stora krigsövningar samt styr fältartilleriets utbildning i enlighet med de riktlinjer som vapenslagets ledning ger. Vidare stöder Artilleriskolan också forsknings- och utvecklingsverksamheten inom fältartilleriet.

Dagens program:

Klockan 9 - 9.30 Kransnedläggning på Sandudds begravningsplats

Kransnedläggning sker på artillerigeneral Nenonens och Marskalk Mannerheims gravar samt vid Hjältekorset.

Klockan 10 -18 Materielutställning på Senatstorget

Klockan 10.30 och 13 förevisas i samband med materielutställningen ställningskörning med hästdraget artilleri

Fritt inträde. Välkomna!

Trafikarrangemang

Med anledning av evenemanget kommer det att införas begränsningar i hur man kan röra sig på Senatstorget från och med den 8 februari kl. 16.00. Regeringsgatan kommer att från och med den 8.2 kl. 16 stängas för trafik mellan Snellmansgatan och Unionsgatan för den tid som evenemanget pågår och den tid det tar att plocka ner det efteråt.

Försvarsmaktens fordon som ska till Helsingfors kommer att köras till Hanaholmen den 8.2 kl. 17 längs rutten Tavastehusleden - Ring 3 - Lahtisleden - Hermanstads strandväg - Sörnäs strandväg - Bjälkgatan och med början kl. 18 vidare från Hanaholmen till Senatstorget längs rutten Bjälkgränden - Hanaholmsgatan - Sörnäs strandväg - Norra kajen - Alexandersgatan - Senatstorget.

Materielutställningen kommer att plockas ner den 9.2 efter klockan 18 och materielen kommer att transporteras från Senatstorget till Hanaholmen. Avdelningen kommer att köra från Hanaholmen till sina hemgarnisoner längs rutten Bjälkgatan - Sörnäs strandväg - Hermanstads strandväg - Lahtisleden - Ring 1 - Tavastehusleden.

Du kan följa med evenemanget via försvarsmakten kanaler på sociala medier:

facebook.com/maavoimat

twitter.com/maavoimat @Maavoimat

#kenttätykistö100

#maavoimat

#pv100

´